Приключва изпълнението на пътно-ремонтните строителни дейности по ул. „Стефан Захариев” в участъка от ул. „Цар Калоян” до бул. „Цар Освободител” и по ул. „Яне Сандански” в участъка от ул. „Братя Консулови” до ул. „Цар Симеон”, което е част от капиталовата програма на Община Пазарджик, бюджет 2019 г.

И по двете улици ремонтните работи включват ремонт на пътно платно – пътна основа и подмяна на бордюри; благоустрояване на тротоари чрез полагане на шлайфан бетон, в т.ч. и градински бордюри за обособяване на нови зелени площи и места за нови дървета.

Подменена e и подземната инфраструктура чрез изграждане на нови водопроводи.

Конкретните параметри на ремонта:

 по ул. „Стефан Захариев” в участъка от ул. „Цар Калоян” до бул. „Цар Освободител”:

  • дължина на ремонтирания участък – 156 м.;
  • доставка и полагане на нови бетонови бордюри с размери 50/25/15 – 272 м.;
  • положен несортиран трошен камък фракция -0-63 на пътното платно – 289 м3; положен асфалтобетон – 87 тона;
  • ремонтирани тротоарни настилки – 933 м2.
  1. по ул. „Яне Сандански” в участъка от ул. „Братя Консулови” до ул. „Цар Симеон”:
  • дължина на ремонтирания участък – 172 м.;
  • доставка и полагане на нови бетонови бордюри с размери 50/25/15 – 352 м.;
  • положен несортиран трошен камък фракция -0-63 на пътното платно – 258 м3; положен асфалтобетон – 124 тона;
  • ремонтирани тротоарни настилки – 1123 м2.

 

Това реновиране на улици ще продължи и през тази година, като в капиталовата програма към Бюджет 2020  са предвидени ремонт и реконструкция на водопровод и канализация по улиците „Георги Кендеров“,  „Иван Чунчев“ и „Люлин“. Ремонт на улични и тротоарни настилки в гр. Пазарджик – ул.“К. Величков“ /в участъка от бул.“Цар Освободител“ до бул.“Христо Ботев“/; ул. „Градинарска“ и ул. „Ал. Батенберг“. Благоустрояване на ул.“Георги Кендеров“ и ул. „Иван Чунчев“, както и ремонт на ул. „Люлин“, в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Ген. Скобелев“.