Кметът на Община Пещера Йордан Младенов събра на работна среща членовете на новосъздадения Обществен съвет. В него членуват 16 представители от едрия и среден бизнес, медици, учители, собственици от обувния бранш, спортни деятели, дейци на културата и общественици. Членовете ще се събират периодично през годината за да обсъждат и вземат решения по обществено значими проблеми и ще оказват съдействие на Кмета по време на неговото управление в мандат 2019-2023 година, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

На първото заседание Младенов запозна присъстващите с финансовото и стопанско състояние на Общината и посочи по- важните акценти в своята програма за управление през следващите 4 години.

Сред по- важните основни управленски принципи по които ще работи Йордан Младенов са върховенство на закона, ефективно управление, прозрачност при вземането на решения. Кметът ще разчита на диалог и партньорство с гражданите, както и на отчетност при изразходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси. Градоначалникът гарантира отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на община Пещера.

През тази година в града ще бъд създадено звено, което ще работи за утвърждаването на Пещера като град подходящ за туризъм, като вероятно ще бъде създадено публично – частно партньорство с местния бизнес. Идеята на кмета е да се създаде единен билет за посещение на всички туристически забележителности в общината – частните и обществени музеи, крепостта Перистера, пещера Снежанка и още забележителности, които голяма част от туристите така и не виждат, защото не знаят, че съществуват.

Друга важна задача е в края на мандата децата на Пещера да посещават безплатни детски градини. Младенов увери, че това е напълно възможно, при добро разпределение на обществените средства, като първоначално от екстрата ще се възползват семействата с по-ниски доходи. По този начин ще бъдат подпомогнати гражданите и ще бъде насърчена раждаемостта, пак в тази посока е и създаването на безплатна детска кухня, която ще бъде финансирана от общинския бюджет.