Във връзка с дейността на Центъра за спешна медицинска помощ- Пазарджик , екипите на спешните медици са задължени да осъществяват спешна диагностика и терапия на пациенти с остро настъпили нарушения на жизненоважни функции, като за възможно най-кратко време, използвайки най-целесъобразния маршрут, да пристигнат на подадения за изпълнение адрес.

Нередки са случаите, при които поради липсващи указателни табели за наименование на улици и номера на жилищни сгради на територията на община Пазарджик и населените места, се стига до забавяне на екипите. Това е и причината  директорът на  Центъра за спешна медицинска помощ в Пазарджик д-р Борис Манев да   внесе   сигнал  до кмета  на община Пазарджик Тодор  Попов , Общински съвет  – Пазарджик и обществения посредник Георги Шопов.

В  писмото   се обръща внимание на проблема с липсващи указателни табели за наименования на улици  в Пазарджик и населените места  в общината, както и липсващи номера на  жилищни сгради .  Д-р Манев настоява по възможност в най-кратък срок да бъдат предприети