Кметът на община Пазарджик Тодор Попов беше лектор в обучение, организирано от НСОРБ, за новоизбрани кметове и общински съветници.

„Ключова дума в едно управление е отговорност“. Така Тодор Попов започна лекцията си на тема: „Общината – основа на демократичната държава“.

„Кметовете не трябва да водят войни с общинските съвети, а да се опитват да си партнират. За да се постигне успех, трябва да има симбиоза, защото различните мнения са ценни и ключът към успеха е доброто партньорство“, категоричен беше Попов.

„Кметовете и местната власт като цяло винаги сме били властта с най-голямо обществено доверие, но финансовата централизация все още е безспорна и с всеки мандат като че ли се засилва зависимостта от централния бюджет. Българската община е една от общините с най-траен растеж на съотношението държавно финансиране – собствени приходи“. Като пример той посочи, че в Швейцария държавните трансфери са 6%, а собствените приходи – 94% . Анализът показва, че всички проспериращи европейски държави са с развито местно самоуправление.

Изходът е по-сериозна приходна база за общините, защото над 70% от публичните услугите минават през местната власт и се налага издръжката им да бъде дофинансирана затова имаме нужда от други трайни финансови източници. От съществено значение за прокарване на тази финансова политика е и правилното използване на инструмента на кредитирането. Не се страхувайте от него, то е важен елемент в съвременната икономика“, посъветва колегите си Попов.

Кметът на Пазарджик заяви, че НСОРБ трябва да продължи да убеждава държавата, че за да се запази палитрата от социални услуги и въобще от публични услуги, за да има в общините танцови състави и като цяло художествена самодейност, са необходими средства за издръжката на този вид дейности. „Години наред настояваме част от данъка върху доходите да остават за общините. Трябва да продължим усилията и държавата да разбере, че трябва да направи стъпка в тази посока“, каза Тодор Попов.

Той посъветва кметовете да съдействат на бизнеса, на стратегическите инвеститори, включително и в дуалното обучение. „Когато общините се профилират и има местна морфология на бизнеса, учебните планове трябва да се съобразят с това“, обясни Тодор Попов.

Младите си колеги той посъветва още да отстояват позициите си докрай, когато са убедени, че предприетото от тях е правилно. „Щом сте убедени, вършете го, ние сме избрани да ръководим, а не да ни харесват всички“, каза още кметът на Пазарджик.

В края на изложението си Тодор Попов призова участниците във форума: „Правете хубави неща за общината, която управлявате, това е най-смисленото!”