Интервю с Ангел Желязков, Изпълнителен директор на „Биовет“ АД

Г-н Желязков, каква и къде е територията върху която възнамерявате да създадете площадка за депониране на опасни отпадъци?

Територията, която „Биовет“ ще ползва за изграждането на депо за съхранение на опасни отпадъци е 55 декара, тя е разположена непосредствено до терен, който е отреден от общината за депо, там няма жилищни или производствени сгради. За разлика от старото депо на Пещера, което по никакъв начин не е обезопасено. Там е трупана смет в продължение на години и в резултат на снеговалежи и дъжд, разлагащите се отпадъци проникват дълбоко в подпочвените води и земята под сметището. По никакъв начин депото, което предстои да изградим ние не може да нанесе подобни вреди. Отговарям на въпроса – защо?

Новото съоръжение ще отговаря на абсолютно всички европейски изисквания за депониране на опасни отпадъци, ако трябва да бъдем конкретни става дума за пепел от изгаряне, която отговаря на три кода за подобна дейност от евродирективите. В тази площадка ще се съхраняват само и единствено остатъци от изгаряне, които са били добити в нашите мощности. Няма да се транспортира отпадък от други населени места и Разград. Разстоянието от завода до площадката не надхвърля повече от два – три километра. Инсталацията за изгаряне съществува в Пещера от три години, тя е създадена по най-модерна технология, тип инсинератор. Това ще рече, че всички отпадъци изгарят при свръхвисока температура, а останките от изгарянето са минимални. Инсталацията е снабдена с апаратура за мониторинг на чистотата на въздуха и показателите ѝ се следят ежедневно.

Как ще гарантирате, че отпадъците няма да се превърнат в заплаха за хората?

Технологията, която ще ползваме не позволява това да се случи. Преди да започнем да ползваме площадката, ще бъде изкопана определена площ, на дъното и по стените на изкопа, който ще бъде дълбок съобразно изискванията, ще бъде поставена мембрана. Тя изпълнява две функции – да предпази почвата от евентуални течове и в същото време да поеме вибрациите при природни бедствия от типа на земетресение, срещу което никой не е застрахован. След това събрания отпадък ще бъде поставян в платнени контейнери тип биг-бег. Те се затварят много плътно и се подреждат в изкопа. След като площта се запълни, контейнерите се покриват с мембрана и идва моментът за частична рекултивация. Как ще стане това? Над контейнерите ще има разстояние до горния почвен слой в рамките на един метър. Върху мембраната ще се настеле 50 см. пръст, върху нея ще се постави изолиращ екран и върху него ще се постави чакъл, като най-отгоре отново ще има почва. Проектът предвижда в момента на затварянето на изкопа да се затреви или да се насадят плиткокоренни храстовидни растения. На практика, ние ще рекултивираме още щом затворим използваната за депониране площ. След това ще повторим тази процедура в съседния участък. Смятате ли, че тази технология е по-опасна от съседното нерекултивирано градско сметище?

Имате ли необходимите разрешителни, за да започнете дейност по площадката?

Имаме някои. Все още проектът ни е на много ранен етап, събираме разрешителните, които се изискват от нас по закон и когато започнем дейност ще разполагаме с пълен набор от документи. При нас проверките от страна на институциите са почти ежедневни и така ще продължи занапред. Налага се, защото ние сме отговорни за здравето на хората и природата в Пещера, винаги сме се старали да бъдем изрядни по отношение на това.

От къде идва пушекът в комините на завода?

Уморих се да обяснявам, че това не е пушек, а пара. Тя се получава в резултат на ферментация на микроорганизмите, с които ние изработваме хранителни добавки, лекарства и ензими. По конкретно парата се ползва за осигуряване на стерилен процес.

Какво мислите за предстоящия местен референдум?

Със сигурност ще го оспорваме, имаме своите аргументи за да го направим. Искаме да помогнем на града да се развива и отношението, което се формира в социалните мрежи срещу нас е неетично. Надяваме се, че с течение на времето хората ще осъзнаят значението на „Биовет“ за малък град като Пещера. Имаме планове за съвместна дейност с местната общност, но ще ги научите на по сетнешен етап. Използвам възможността да благодаря на хората, които работят при нас, както и на тези, които се отнасят с разбиране и разум, към работата ни.