Бъдещият концесионер  да предоставя възможност на местните спортни клубове по тенис на корт да развиват спортна дейност в комплекса при преференциални условия и ред. Това е едно от важните условия за осъществяване на подготвяната концесия на спортен център за тенис на корт „Писковец”.

Всъщност, на предстоящата сесия на Общинския съвет ще се обсъжда частично изменение на проекта за концесия, съобразено с направените препоръки и насоки от Специализираната администрация на Министерски съвет за отстраняването на констатирани несъответствия. Проектът за концесия „Изграждане, управление и поддържане на спортен център за тенис на корт „Писковец” е част от приетия План за действие на концесиите на община Пазарджик гласуван от местния парламент на 27 септември 2018 г. Непосредствено след това започва подготовка на документите за откриване на процедура за определяне на концесионер на спортния комплекс.

Основната цел на проекта е популяризиране на тениса като спорт сред младите хора в общината и възможност град Пазарджик да се сдобие с една съвременна и отговаряща на всички технически изисквания спортна база за тенис на корт, с която да се гарантира добра тренировъчна и спортна дейност за желаещите от всички възрасти потребители на спортни услуги, както и възможност за провеждане на спортни мероприятия и турнири от висок клас.

В условията на бюджетни ограничения и икономически трудности възможността за мобилизиране на частен капитал и ноу-хау за допълване на публичните ресурси прави концесията привлекателен инструмент за реализиране на проекти от обществен интерес. Използването им осигурява възможност за нови инвестиции в публична инфраструктура и услуги, без да се увеличават показателите на общинския дълг при специфични обстоятелства съгласно европейските насоки. Целесъобразно и икономически изгодно е чрез привличането на частния инвеститор да се стопанисват публичните активи.

Спортният комплекс е разположен непосредствено до обновения парк „Писковец”, където са обособени различни зони за отдих и спорт – барбекю-беседки, стрийт фитнес, детски площадки, парково осветление на алеите със соларни панели. Това предполага, че обектът на концесия ще допълва концепцията на създадената развлекателна зона и със спортна такава. Чрез изпълнението на проекта и възлагането на концесия ще се довърши цялостната визия на спортно-паркова зона „Писковец”, която с чудесната си локация по продължение на течението на р. Марица и с всички предлагани услуги и дейности в нея, ще се превърне в притегателен център и любимо място за отдих и спорт за всички жители и гости на общината.