Окръжната прокуратура в Пазарджик е отказала да образува досъдебно производство, след като е разгледала материалите по проверката в пазарджишкото училище „Проф. Иван Батаклиев“. Районната прокуратура в Пазарджик е отказала да образува досъдебно производство по случая. Отказът е бил обжалван пред Окръжна прокуратура, но прокурорът, на когото се е паднала преписката при електронното й разпределение, си е дал отвод. Така случаят е бил изпратен на Апелативната прокуратура в Пловдив, откъдето са приели отвода на обвинителя и са върнали преписката за ново разпределение в Окръжната прокуратура в Пазарджик. Прокурорът, на когото този път се е паднала преписката е постановил отказ за образуване на досъдебно производство, като се е мотивирал с това, че става дума за морално укоримо поведение от страна на въпросната учителка. Част от материалите по преписката са изпратени на РУО – Пазарджик с препоръка да вземат административно отношение спрямо педагожката. Това е информацията, която стига до медиите чрез прокуратурата, а самият случай бе представен днес в програма „Хоризонт“ на БНР.

Ето какво се е случило.

Начална учителка от Пазарджик ще бъде санкционирана с административно нарушение заради неприятен случай в училище „Проф. Иван Батаклиев“. За да накаже свой ученик, Верка Маратилова е принудила всички деца от класа – един по един в колона, да заплюят съученика си, докато той е бил изправен пред дъската.

Прокурорската проверка трябва да установи дали има данни за хулиганство с цел публично унижаване, както и дали има принуда, с която грубо са нарушени нравствените принципи, чувства и достойнство на повече от едно лице, в случая на малолетни.

Неприятната ситуация е станала на 9-и януари, в 3 б клас. По време на междучасието няколко деца влезли в спор и в невъзможността да се защити по друг начин деветгодишният Митко наплюл две от децата. Вместо родителите да бъдат предупредени за тази постъпка и заедно с педагога да намерят решение, учителката Верка Маратилова решила да приложи свой възпитателен метод.

По време на час тя изправила Митко пред учебната дъска, строила целия клас в редица и наредила всички да преминат един по един пред момчето и да го заплюят. След наказателната акция учебните занятия продължили. Вечерта семейството на Митко забелязало, че той е подтиснат, не говори, отказва да се храни с обяснението, че го боли главата. Нищо не подозиращите родители останали с впечатлението, че детето им има вирус. За неприятния инцидент те разбирали няколко дни по-късно от възмутен родител на момиченце, което разказало вкъщи как всички плюли по Митко.

Със случая са запознати всички институции в града, включително и Регионалното управление на образованието и Отдел „Закрила на детето“.

Проверките са установили, че има недопустимо нарушаване на професионалните задължения, но директорът на учебното заведение има правото да наложи санкция по казуса. Даниела Кемчева, директор на училището, е силно притеснена от случилото се. Верка Маратилова не пожела да коментира темата. По желание на семейството Митко вече е в друго училище и с него работи психолог.

Не успяхме да разговаряме с г-жа Валентина Кайтазова, която оглавява РУО на МОН – Пазарджик, тъй като не успяхме да се свържем с нея по телефона. До сряда включително децата са в грипна ваканция.

Снимката е илюстративна