Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев и зам.-областният управител Йордан Кожухаров проведоха среща с всички фирми от промишлената зона на град Пазарджик, които заустват отпадъчни води в реките Марица и Пишманка.

„Изрично настоявам всяка една фирма да предприеме незабавна профилактика на пречиствателните си съоръжения с цел недопускане на изливания от производството, които замърсяват водата в двете реки“, каза Стефан Мирев по време на срещата Продължават плановите проверки на РИОСВ Пазарджик за стриктно спазване на вътрешния контрол във фирмите.

За генерално решаване на проблема бе обсъдена и възможността за свързване на главния колектор, в който фирмите заустват отпадъчните си води с Пречиствателната станция на град Пазарджик Градският колектор на Пазарджик е дрениращ и е с дължина около 1 км. За целта община Пазарджик трябва да кандидатства пред МОСВ за финансиране. Стефан Мирев допълни, че на този етап няма опасност от замърсяване на питейната вода на Пазарджик.

Фирма „Каучук“, допуснала замърсяване на водите на река Марица ще бъде санкционирана, каза директорът на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев. Ще бъде наложен максимален размер на глобата и имуществена санкция по Закона за опазване на околната среда. Причината за инцидента е аварирала хидравлична преса, което е довело за попадане на масло в реката, заедно с пречистените води. Приоритетно този месец ще се проверяват водите на река Пишманка, която се влива в река Марица, допълни началникът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев.

По покана на областния управител, на срещата присъства и председателят на Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик Евгени Абаджиев, който отправи апел към фирмите да подкрепят стартиралата кампания на сдружението за зарибяване на замърсените участъци на река Марица.

Стефан Мирев инициира срещата във връзка с двете последователни замърсявания от производствени дейности на реките Пишманка и Марица в рамките на десет дни. В срещата участваха 16 фирми и представители на: РИОСВ, РДПБЗН, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, РЗИ, ОДМВР, ВиК Пазарджик и община Пазарджик.