Със заповед на областния управител Стефан Мирев се дава разрешение на община Пазарджик да сключи договор за обществен превоз на пътници без конкурс, с оглед спешно осигуряване на превозвач по градски автобусни линии,  квота на община Пазарджик, за които действащият договор с обществения превозвач е изтекъл.

Линия №1 от допълнителна да се преобразува като основна и се изпълнява по маршрут:  АД „Пътища“ – ул. „Стоян Ангелов“ /Стадиона/ – ул. „8-ми март“ – ПГИМ – бул. „Христо Ботев“ – ПГМЕТ – бул. „Ал. Стамболийски“ – Адвокатура – ул. „К. Величков“ –Пожарната – магазин „Билла“ – моста на р. Марица – Автогара – Търговия – ЖП Гара.

Линия №13А – да бъде удължена с 3 км., т.е. от 15 км. еднопосочна дължина да бъде коригирана на 18 км. Причината е осигуряване на обществен транспорт за работещите в производствената база на фирма РАИС гр. Пазарджик.

Линия № 2А – градската линия, която в момента обслужва село Ивайло да бъде удължена до с. Сарая за някои от часовете по разписание.

Издаденото разрешение е на основание чл. 16д, ал.6 от „Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“. Срокът на разрешението е 12 месеца, през които следва да бъде финализирана процедурата по възлагане на обществените превозите по градските автобусни линии от община Пазарджик