Нашата вяра: Кога Бог се вслушва в нашите молитви?

Нашата вяра: Кога Бог се вслушва в нашите молитви?

Молитвите, които християните отправят към Бога биват благодарствени, просителни и покайни. Самото им име подсказва за какво се отнасят. Преди да пристъпим към молитвено общение с Бога, най-напред трябва да се помирим с тези, които са ни обидили, които са ни сторили зло, а след това с внимание и благоговение да започнем своята молитва. На Бога можем да се молим навсякъде, защото той се намира навсякъде: и у дома, и