На 4-ти март, от 17.15 ч., в големия салон на НЧ „Развитие“, в Пещера ще се състои информационна среща, организирана от „Биовет“ АД и „Грийнбърн“ ЕООД, във връзка с множество въпроси, които задават гражданите по отношение на новото инвестиционно намерение на фирмите – създаване на депо за съхранение на опасни отпадъци. Домакин на събитието ще бъде изпълнителният директор на „Биовет“ АД – Ангел Желязков.

В салона на читалището, на разположение на всички заинтересовани граждани, ще бъдат още инж. Петър Йорданов – производствен директор в компанията, както и експертите доктор Евгени Соколовски, който отговаря за ОВОС-а на депото, Михаил Бъчваров – експерт по управление на отпадъците и тримата проектанти на депото.

Михаил Бъчваров, експерт с 20-годишен опит в управление на отпадъците. Той е добре познат на читателите на PZdnes, тъй като ние ви срещнахме с него, ако желаете да си припомните интервюто ТУК

Имаме проблеми с опасните вещества, ако не действаме съзнателно

За онези, които не са наясно – той има 10 годишен опит в Германия в проекти по управление и обезвреждане на отпадъци в отредените за това съоръжения. Участвал е в хармонизацията на законодателството по управление на отпадъците преди присъединяването към ЕС в МОСВ. Есперт е в редица проекти – Национален център за третиране на опасни отпадъци; събиране на опасни отпадъци от домакинствата (пилотен проект); национален екарисаж (проект на Министерство на земеделието). Той осъществява мониронига на проекти по програма LIFE на Европейския съюз за интелигентно кислородно изгаряне (Smart Oxy-Boost) в Тракия глас България и за повишаване на качеството на атмосферния въздух в 6 общини в България.

С цел по-добро информиране на гражданите и гостите на Пещера, ви предоставяме предварително информация и за връзката на експертите с бъдещия проект.

Доктор Евгени Соколовски
Евгени Соколовски е инженер-технолог с профил „Биотехнология“ и доктор по научна специалност „Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците”. От 2007г. досега е главен асистент в ХТМУ – София, като води лекции и упражнения на студентите от специалност „Екология и опазване на околната среда” по следните научни дисциплини:
• Замърсяване и пречистване на въздух;
• Пречистване на промишлени газове;
• Мениджмънт на твърдите отпадъци;
• Мениджмънт на промишлените отпадъци;
• Безотпадъчни технологии и жизнен цикъл на материалите;
• ОВОС и екологично законодателство.
От 2002-ра година досега има 34 научни публикации; 320 научни разработки и проекти на национално и международно ниво.
Инж. Милко Михайлов
Инж. Милко Михайлов работи в „Нипроруда“ като проектант и главен проектант от 1973 г.
От 1998 г. е управител на „Нипроруда“ ООД, гр. Пловдив.
Инж. Мария Велчева

Тя също е минен инженер и има пълна проектантска правоспособност по част „Екология и рекултивация на терени“; работи в „НИПРОРУДА“ от 1998г като проектант по части „Технологична“; „Техническа рекултивация“ и „Биологична рекултивация“. Участва в разработването на всички екологични проекти, изработени във фирма „НИПРОРУДА“ ОТ 1998 г досега.

Инженер Ефтимия Вулджева е един от проектантите на депото, вие вече се запознахте с част от нейния разказ ТУК.

Тема с продължение: Това е първото ни депо, в което отпадъците ще пристигат пакетирани

Тя е минен инженер и има пълна проектантска правоспособност по част „Екология и рекултивация на терени“; работи в „НИПРОРУДА“ от 1998г като проектнт по части „Технологична“; „Техническа рекултивация“ и „Биологична рекултивация“. Участва в разработването на всички екологични проекти, изработени във фирма „НИПРОРУДА“ ОТ 1998 г досега.

Миналия месец ви срещнахме и с изпълнителния директор на „Биовет“ АД – Ангел Желязков ТУК

Сега ви предлагаме кратка информация за още един участник в срещата – инж. Петър Йорданов е директор производство от 12 години в „Биовет“ и работи от 29 години във фирмата. Той ще представи инвестиционното намерение.

Той е и единственият, който ще направи презентация на новия инвестиционен проект – всички останали участници  ще са там, само за да отговарят на вашите въпроси.