“Смело може да кажем, че стартирахме програмата за обновяване на тротоарите в Пазарджик, за която говорихме в предизборната кампания, а реновирането на улици ще продължи и през тази година, като в капиталовата програма към Бюджет 2020  са предвидени ремонт и реконструкция на водопровод и канализация по улиците „Георги Кендеров“, „Иван Чунчев“ и „Люлин“. Ремонт на улични и тротоарни настилки в гр. Пазарджик – ул.“К. Величков“ /в участъка от бул.“Цар Освободител“ до бул.“Христо Ботев“/; ул. „Градинарска“ и ул. „Ал. Батенберг“. Благоустрояване на ул.“Георги Кендеров“ и ул. „Иван Чунчев“, както и ремонт на ул. „Люлин“, в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Ген. Скобелев“, посочи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

От последните два месеца на миналата година до момента в Пазарджик са ремонтирани общо 3594 кв. м. тротоари,  пред- и околоблокови пространства. Изцяло подновена е територията около жилищния блок на ул. „Васил Левски” № 52, пред блока на ул. „Виделина” № 10А и на ул. „Георги Пенев” пред административен № 26. В тези зони са подменени циментовите бордюри, тротоарните настилки, оформени са алеи и градинки като са доставени и положени и нови градински бордюри.

С подновени тротоари е и отсечката на   ул. „Стефан Захариев” от ул. „Княз Александър Батенберг” до ул.”Граф Игнатиев”.

Най-голям е делът на обновените пешеходни площи по улиците „Стефан Захариев” в участъка от ул. „Цар Калоян” до бул. „Цар Освободител” и „Яне Сандански” в участъка от ул. „Братя Консулови” до ул. „Цар Симеон”, където ремонтът на тротоарите е част от цялостната реновация. И по двете улици ремонтните работи включват ремонт на пътно платно – пътна основа, подмяна на бордюри и асфалтиране, благоустрояване на тротоари чрез полагане на шлайфан бетон, в т.ч. и градински бордюри за обособяване на нови зелени площи и места за нови дървета. Подменена e и подземната инфраструктура чрез изграждане на нови водопроводи.

Пътно-ремонтните строителни дейности по тези две улици са част от капиталовата програма на Община Пазарджик, бюджет 2019 г.

“Така изпълняваме заявените предизборни намерения, от една страна, но от друга – държа да отбележа, че това е нашата последователна политика за облагородяване на градската среда. Хората вече забравиха колко много улици преасфалтирахме или цялостно ремонтирахме, колко квартала и междублокови пространства ремонтирахме през последните 12 години. Разбира се, че не сме свършили всичко и продължаваме, защото Пазарджик и неговите жители заслужават по-добра физическа среда”, коментира още Тодор Попов.