Д-р Магдалена Баймакова, Доц. д-р Георги Т. Попов – Катедра по инфекциозни болестиВоенномедицинска академия – София

Коронавирусите (CoVs) са обвити вируси с положителна едноверижна РНК, които принадлежат към подсемейство Coronavirinae, семейство Coronavirdiae (1). Установени са четири рода CoVs: Alphacoronavirus (alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV) и Gammacoronavirus (gammaCoV) (2).

Провежданите през годините еволюционните анализи показват, че прилепите и гризачите са основните генетични източници на повечето alphaCoVs и betaCoVs, докато птичи видове CoVs са генетични източници на повечето deltaCoVs и gammaCoVs (3-6).

Известно е, че CoVs многократно са преминавали междувидовите бариери, а някои от тях са се превърнали и във важни човешки патогени (7, 8). Най-известните примери са вирусът на тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) – SARS-CoV, както и вирусът на Близкоизточния респираторен синдром (БИРС) – MERS-CoV.

SARS-CoV и MERS-CoV

SARS-CoV се разпространява в Китай от ноември 2002 до юли 2003. За този период са потвърдени 8098 случая като от тях 774 завършват с летален изход – леталитет 9.6% (9, 10). От юли 2003 до днес няма съобщавани и откривани нови случаи на SARS-CoV.

MERS-CoV започва своето разпространение през април 2012 от Арабския полуостров (11, 12). От април 2012 до декември 2019 са потвърдени 2499 случая като от тях 861 завършват с летален изход – леталитет 34.4% (10, 13).

Инфектираните с MERS-CoV са основно от Саудитска Арабия – 2106 случая (от тях 783 са смъртните случаи или 37.2 % леталитет) (10). През 2019 установените случаи на MERS-CoV в Саудитска Арабия са 152, от тях 51 са смъртните случаи – 33.6 % леталитет (10).

И при двете епидемии (довели до SARS и MERS) е установено, че вирусите произхождат от прилепи (естествен резервоар), като преди да достигнат до хората са минали през междинен гостоприемник – хималайска палмова циветка (Paguma larvata) за SARS-CoV и едногърбата камила (Camelus dromedarius) за MERS-CoV – а човекът се оказва краен гостоприемник (14, 15).

До декември 2019 бе известно, че шест CoVs заразяват човека, включително два alphaCoV (HCoV-229E и HKU-NL63) и четири betaCoV (HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV и MERS-CoV) (16, 17).

Обикновенно HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 причиняват самоограничаващи се инфекции на горните дихателни пътища при имунокомпетентните пациенти и понякога инфекции на долните дихателни пътища при имунокомпрометирани болни и/или възрастни хора (18).

За разлика от HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, то SARS-CoV и MERS-CoV могат да причинят тежки инфекции на долните дихателни пътища с остър респираторен дистрес синдром и извънбелодробни прояви като диария, лимфоцитопения, нарушени чернодробна и бъбречна функции, както при имунокомпетентни, така и при имунокомпрометирани пациенти (19, 20, 21).

2019-nCoV (SARS-CoV-2)

На 31 декември 2019 СЗО беше информирана за случаи на пневмония с неизвестна етиология от град Ухан, провинция Хубей, Китай. Последвалите вирусологични изследвания показват, че е открит нов CoV – 2019-nCoV.

В проучване на Na Zhu и сътр., публикувано на 24 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени трима пациенти с тежка пневмония, приети на 27 декември 2019 в болница в Ухан (22). Пациент № 1 е 49-годишна жена, пациент № 2 е 61-годишен мъж, пациент № 3 е 32-годишен мъж.

Пациент № 1 няма хронични заболявания, но съобщава, че от 23 декември 2019 има повишена температура (37 до 38C) и кашлица с дискомфорт в гърдите (22). Четири дни след началото на заболяването, кашлицата и дискомфортът в гърдите се влошават, но температурата спада.

Диагнозата пневмония е поставена въз основа на проведената компютърна томография (КТ) на торакс (22). Професията на пациента е търговец на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (откъдето се смята, че е тръгнала инфекцията).

Пациент № 2 първоначално съобщава за температура и кашлица, започнали на 20 декември 2019. Респираторният дистрес се развива седем дни след началото на заболяването и се влошава през следващите два дни, като е започната и механична вентилация. За пациента е известно, че често е посещавал Huanan Seafood Wholesale Market.

За пациент № 3 няма клинични данни. Пациенти № 1 и № 3 се възстановяват и на 16 януари 2020 г. са изписани от болницата. Пациент № 2 умира на 9 януари 2020. И в трите случая новият 2019-nCoV е изолиран от бронхоалвеоларен лаваж (22).

Филогенетичният анализ показва, че 2019-nCoV има 86.9% идентичност с CoV срещан при прилепи (bat-SL-CoVZC45; GenBank accession number: MG772933.1) (22).

Трите изолирани вируса 2019-nCoV от пациентите се групират в рамките на подрод Sarbecovirus, род Betacoronavirus, с типичната организация за betaCoV: 5` нетранслиращ регион (UTR), репликационен комплекс (orf1ab), S ген, E ген, M ген, N ген, 3` UTR, и няколко неидентифицирани неструктурни отворени рамки на четене.

В статия на Lan T. Phan и сътр., публикувана на 28 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени два клинични случая, показващи предаването на 2019-nCoV от човек на човек (23).

Първият клиничен случай е от 22 януари 2020 с 65-годишен мъж с анамнеза за хипертония, диабет тип 2, коронарна болест на сърцето, за която е бил имплантиран стент, и рак на белите дробове е приет в спешното отделение на болница Хошимин, Виетнам с оплаквания от леко повишена температура и умора (23).

Пациентът се разболява от треска на 17 януари, четири дни, след като той и съпругата му са отлетели от Ухан, Китай за Ханой, Виетнам. От орофарингеални проби чрез RT-PCR е получен положителен резултат за 2019-nCoV.

При постъпването в болницата мъжът е изолиран и емпирично лекуван с антивирусни средства, широкоспектърни антибиотици и поддържащи терапии. Рентгенографиите на гръдния кош показват инфилтрат в горния лоб на левия бял дроб.

На 25 януари 2020 е включен на кислородоподаване чрез назална канюла със скорост 5 l/min заради увеличаващата се диспнея с хипоксемия.

Треската изчезва на 25 януари 2020, а клиничното състояние на пациента се подобрява след 26 януари 2020. Съпругата на този болен няма клинични симптоми на заболяване. Тя е здрава към 28 януари 2020.

Вторият клиничен случай е при здравия 27-годишен син на двойката съпрузи, завърнали се от Ухан, който живее в Лонг Ан, провинция на 40 км югозападно от град Хошимин (23). Синът не е пътувал до регион, където се разпространява 2019-nCoV и не е имал никакъв известен контакт с хора, които са били в региона.

На 17 януари 2020 той се среща с баща си в На Транг в централен Виетнам и в продължение на три дни споделя хотелска стая с двамата си родители. В стаята има и климатик.

На 20 януари 2020 при сина се развива суха кашлица и треска. Той също така съобщава, че е имал повръщане и по-рядка дефекация един път преди приемането. Това дава основание да се предположи, че инкубационният период за 2019-nCoV може да е три дни или по-малко.

Когато синът посещава болница заедно с баща си на 22 януари 2020, болестта му се характеризира с треска (39C). Рентгенографиите на гръден кош и други лабораторни изследвания при този пациент не показват аномалии, освен повишено ниво на С-реактивен протеин (13.9 mg/l).

Както при бащата, така и при сина орофарингеалните проби, изследвани чрез RT-PCR, дават положителен резултат за 2019-nCoV. Поради това се смята, че бащата е източникът на инфекцията, засегнала неговия син (23). Състоянието на сина е стабилно след 23 януари 2020.

В проучване на Qun Li и сътр., публикувано на 29 януари 2020 в New England Journal of Medicine, се представят първите 425 случая с пневмония, причинена от 2019-nCoV (18). Средната възраст на пациентите е 59 години (диапазон: 15-89), а 56% (240/425) са от мъжки пол. Авторите не съобщават за случаи на 2019-nCoV при деца под 15-годишна възраст.

Пациентите са разделени в три групи: първа група, преди 1 януари 2020 (n=47), втора група, от 1 до 11 януари 2020 (n=248) и трета група, от 12 до 22 януари 2020 (n=130). Случаите от първата група (или по-ранната фаза на епидемията) са в по-млада възраст (56 години) и 55% от тях са били в непосредствен контакт с Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (25).

При трета група (края на изследвания период) се наблюдава повишаване на средната възраст (61 години) и само 6% от тези пациенти са имали връзка с Huanan Seafood Wholesale Market.

Делът на засегнатите от 2019-nCoV здравни служители нараства постепенно през трите периода (от 0 до 7%). Установено е, че средният инкубационен период е 5.2 дни (95% CI: 4.1-7).

Qun Li и сътр. изчисляват, че до 4 януари 2020 темпът на растеж на епидемията е 0.10 на ден (95% CI: 0.050-0.16), а времето на удвояване на случаите е 7.4 дни (95% CI: 4.2-14). Коефициентът за възпроизводимост R0 (basic reproduction number) при 2019-nCoV е 2.2 (95% CI: 1.4-3.9).

R0 е осреднения брой случаи, които един инфекциозно болен (носител) може да генерира в течение на характерния за дадената инфекциозна болест контагиозен период. При R0 1 епидемията продължава.

В случая с 2019-nCoV и установен R0=2.2, това означава, че средно всеки пациент с 2019-nCoV може да разпространи вируса към 2.2 други човека. При SARS-CoV коефициентът R0 е около 3 и е добре известно, че епидемията от SARS-CoV е успешно овладяна чрез изолиране на пациентите и внимателен инфекциозен контрол. Основното ограничение на коефициента R0 за 2019-nCoV е, че той е изчислен на база на данните до 4 януари 2020, а след това случаите се увеличиха много.

В проучване на Nanshan Chen и сътр., публикувано на 30 януари 2020 в списание Lancet, се представят епидемиологичните и клинични характеристики на пневмония, причинена от 2019-nCoV при 99 пациенти от Ухан, Китай (25).

За 49% (49/99) от случаите има епидемиологични данни, че са били на експозиция на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан (25). Нито един от пациентите не е медицински персонал. Средната възраст за всички болни е 55.5+/-13.1 години (диапазон: 21-82), като по-често засегнат е мъжкия пол (68%; 67/99).

При 51% (50/99) от пациентите са установени хронични заболявания – сърдечносъдови и мозъчносъдови (40%; 40/99), на ендокринната система (13%), на храносмилателната система (11%), на дихателната система (1%), на нервната система (1%) и онкологично заболяване (1%).

При приемането, повечето пациенти са имали температура (83%; 82/99) или кашлица (82%), а една трета са имали задух (31%). При 33% (33/99) от болните са съобщени коморбидни състояния като остър респираторен дистрес синдром (17%), септичен шок (4%).

При приемането в лечебното заведение, левкоцитите са били над горната референтна граница при 24% (24/99) от пациентите, а при други 9% под долната референтна граница. При 38% от случаите са установени неутрофили над нормата.

При 51% от болните хемоглобинът е бил под долната референтна граница, а при 12% тромбоцитите са под нормалния диапазон. При 43-ма пациенти е установена различна степен на нарушения в чернодробната функция, с AST или ALT над горна референтна граница.

Авторите установяват и повишени стойности на прокалцитонин (при 6%; 6/99), ESR (85%; 84/99), серумен феритин (63%; 62/99) и CRP (86%; 63/73). Всички пациенти са тествани за девет респираторни патогенa и при никой не e открит друг респираторен вирус, освен 2019-nCoV.

От рентгенографията на гръден кош е установена двустранна пневмония при 75% (74/99) от пациентите и едностранна пневмония при 25% (25/99). Всички болни са изолирани и терапията при тях е включила приложението на oseltamivir (75 mg на всеки 12 часа, перорално), ganciclovir (0.25 g на всеки 12 часа, интравенозно), lopinavir и ritonavir (500 mg два пъти дневно, перорално).

Продължителността на проведеното антивирусно лечение е 3-14 дни (средно 3 дни). Повечето са лекувани и с антибиотици – 25% от пациентите са били лекувани с един антибиотик, а 45% са получавали комбинирана антибиотична терапия. Използваните антибиотици са цефалоспорини, хинолони, карбапенеми, tigecycline срещу метицилин-резистентния Staphylococcus aureus, linezolid и противогъбични лекарства.

Продължителността на терапията с антибиотици е 3-17 дни (средно 5 дни). 19% от болните са лекувани с methylprednisolone sodium succinate, methylprednisolone и dexamethasone, в продължение на 3-15 дни (средно 5 дни).

Към 25 януари 2020 г., когато приключва проучването, са изписани 31 пациента, при 11 е настъпил летален изход, а останалите 57 случаи все още се наблюдават и лекуват в лечебното заведение (25).

От 11-те починали болни, седем са над 60-годишна възраст, осем са имали лимфопения, седем са имали двустранна пневмония, трима са имали артериална хипертония, а един е бил страстен пушач (25).

В проучване на Roujian Lu и сътр., публикувано на 30 януари 2020 в Lancet, е представен филогенетичен анализ на 2019-nCoV (26). Изследван е бронхоалвеоларен лаваж от девет пациенти (от които осем са посещавали Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан).

Според филогенетичния анализ, откритият от тях 2019-nCoV има 87.99% идентичност с CoV срещан при прилепи (bat-SL-CoVZC45) и 87.23% идентичност с друг CoV, срещан при прилепи (bat-SL-CoVZXC21), и по-далечно сходство със SARS-CoV (около 79% идентичност) и MERS-CoV (около 50% идентичност).

Филогенетичният анализ показва, че 2019-nCoV попада в подрод Sarbecovirus, род Betacoronavirus (26). Авторите споделят, че въпреки високото значение на прилепите за разпространението на CoVs, няколко факта предполагат, че друго животно действа като междинен гостоприемник на 2019-nCoV между прилепите и хората (26).

Първо, заразата е била съобщена за първи път в края на декември 2019 г., когато повечето видове прилепи в Ухан зимуват. Второ, прилепи не са били продавани или намерени на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан, докато същевременно различни други неводни животни (включително бозайници) са били продавани на този пазар.

Трето, идентичността на 2019-nCoV с bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21 е под 90%, следователно тези два прилепови CoVs не са преки предци на 2019-nCoV. Четвърто, както при SARS-CoV, така и при MERS-CoV, прилепите се оказват естествен резервоар, а друго животно се явява междинен гостоприемник, а хората всъщност са крайни гостоприемници.

Въз основа на тези данни, най-вероятно е 2019-nCoV да има за естествен резервоар прилепите като преди да достигне до човека е преминал през междинен гостоприемник – неустановено засега животно, продавано на Huanan Seafood Wholesale Market в Ухан.

В статия на Camilla Rothe и сътр., публикувана на 30 януари 2020 в New England Journal of Medicine, са представени клинични случаи на инфекция с 2019-nCoV, придобита извън Азия, при която изглежда, че предаването на вируса е настъпило по време на инкубационния период при китайска гражданка, посетила за четири дни Германия (27).

На 24 януари 2020 здрав немски бизнесмен (пациент № 1) на 33-годишна възраст се оплаква от възпалено гърло, втрисане и миалгия (27). На следващия ден развива треска (39C), заедно с продуктивна кашлица.

До вечерта на 26 януари, мъжът започна да се чувства по-добре и се връща на работа на 27 януари. Преди появата на клиничните симптоми, на 20 и 21 януари 2020 г., той е присъствал на срещи с китайски бизнес партньор в неговата компания близо до Мюнхен.

Бизнес партньорката е от Шанхай и посещава Германия между 19 и 22 януари. По време на престоя си в Германия тя е била без признаци или симптоми на инфекция, но по време на обратния полет към Китай се разболява и при пристигането си в Китай е дала положителен резултат за 2019-nCoV.

На 27 януари тя информира компанията за болестта си. Започнато е проследяване на контактите и така пациент № 1 е изпратен за допълнителна оценка и преглед в Клиниката по инфекциозни болести и тропическа медицина в Мюнхен.

По време на прегледа той е афебрилен и добре. Съобщава, че няма предишни или хронични заболявания и че не е имал пътуване в чужбина в рамките на 14 дни преди появата на симптомите.

От взетите два назофарингеални тампона и една проба от храчка е получен чрез qRT-PCR положителен резултат за 2019-nCoV. Осъщественият qRT-PCR показва високо вирусно натоварване от 108 копия на милилитър в храчката на пациент № 1.

На 28 януари 2020 трима други служители в немската компания са дали положителен резултат за 2019-nCoV (пациенти от № 2 до № 4). От тези нови трима пациенти само пациент № 2 е имал контакт с китайската гражданка, а пациенти № 3 и № 4 са имали контакт само с пациент № 1.

В съответствие с препоръките на здравните власти в Германия, четиримата болни с потвърдена инфекция с 2019-nCoV са изолирани и приети за наблюдение в лечебно заведение. Засега нито един от тях не показва признаци на тежко клинично заболяване.

Тези случаи на инфекция с 2019-nCoV са диагностицирани в Германия и предаването на инфекцията е станало извън пределите на Азия. Изглежда инфекцията е била предадена през инкубационния период на китайската гражданка, при която заболяването е било кратко и неспецифично.

Фактът, че безсимптомни хора могат да бъдат потенциални източници на инфекцията с 2019-nCoV, може да наложи преоценка на динамиката на предаване на тази инфекция. В този контекст откриването на 2019-nCoV и високото вирусно натоварване в храчка при пациент № 1 буди безпокойство за продължително отделяне на 2019-nCoV и след възстановяване.

Въпреки тези опасения и четиримата пациенти, които са наблюдавани в Мюнхен, са прекарали лека клинична форма на тази инфекция и са били хоспитализирани основно за целите на общественото здравеопазване.

В статия на Michelle Holshue и сътр., публикувана на 31 януари 2020 в New England Journal of Medicine, е представен първия случай на 2019-nCoV в САЩ (28). На 19 януари, 35-годишен мъж посещава клиника за спешна помощ във Вашингтон, с 4-дневни оплаквания от кашлица и субективна треска (28).

Пациентът споделя, че се е върнал във Вашингтон на 15 януари 2020 г., след като е пътувал до Ухан, Китай, където е посетил своето семейство. Мъжът съобщава, че е видял информациите от американските Centers for Disease Control and Prevention (CDC) за епидемията от нов коронавирус в Китай и поради своите симптоми и скорошното си пътуване до Китай решава да се обърне към медицински специалист.

Освен анамнеза за хипертриглицеридемия, пациентът е здрав непушач. Физикалният преглед показва телесна температура 37.2C, кръвно налягане 134/87 mm/Hg, пулс 110 уд/минута, дихателна честота 16 вдишвания в минута и насищане с кислород 96%.

При рентгенография на гръдния кош не се установяват аномалии. Тестът NAAT за грип тип А и грип тип В е отрицателен. Получена е проба от назофарингеален тампон и същата е отрицателна за всички тествани патогени, включително грип тип А и грип тип В, параинфлуенца, респираторен синцитиален вирус, риновирус, аденовирус и четирите често срещани коронавируса, за които е известно, че причиняват заболявания при хората (HKU1, NL63, 229E и OC43).

Пациентът е изписан за домашно лечение и наблюдение. Въпреки това, до CDC са изпратени серум и тампонни проби от назофаринкса и орофаринкса. На 20 януари CDC потвърждава, че чрез извършен rRT-PCR назофарингеалните и орофарингеалните тампони на пациента са дали положителен резултат за 2019-nCoV.

След тези резултати мъжът е приет в болница. В периода от втория до петия ден от хоспитализацията (6-и до 9-и ден от болестта) жизнените показатели на мъжа остават до голяма степен стабилни, с изключение на развитието на прекъсваща треска, придружена от периоди на тахикардия.

Пациентът продължава да съобщава за непродуктивна кашлица и изглежда уморен. В следобедните часове на втория ден от болничния престой болният съобщава за коремен дискомфорт, последван от двукратно изхождане за една нощ.

Взета е проба от втората дефекация и заедно със серум и назофарингеални и орофарингеални проби са тествани чрез rRT-PCR. Получават се положителни резултати за 2019-nCoV от изпражненията и от назофарингеалните и орофарингеалните проби, а от серума – отрицателен резултат.

Терапията включва прилагането на средства за облекчаване на клиничните симптоми. Осъществена е антипиретична терапия, състояща се от 650 mg acetaminophen/paracetamol (на всеки 4 часа) и 600 mg ibuprofen (на всеки 6 часа).

За продължителната си кашлица пациентът получава 600 mg guaifenesin и приблизително 6 литра нормален физиологичен разтвор (през първите 6 дни от хоспитализацията). Лабораторните резултати на 3-и и 5-и ден от хоспитализацията (7-и и 9-и ден на заболяването) показват данни за левкопения, лека тромбоцитопения и повишени нива на креатинкиназата.

В допълнение, на петия ден от хоспитализацията са установени повишени стойности на алкална фосфатаза, аланин аминотрансфераза, аспартат аминотрансфераза и лактат дехидрогеназа. На третия ден в болницата (7-и ден на заболяването) е направена рентгенография на гръдния кош, която не показва данни за инфилтрати или аномалии.

На петия ден от хоспитализацията (9-и ден на заболяването) направената нова рентгенография на гръдния кош показва данни за пневмония в долния лоб на левия бял дроб.

Тези рентгенографски находки съвпадат с промяна в дихателния статус, започващ вечерта на петия ден от болничния престой, когато стойностите на насищане с кислород на пациента, измерени чрез пулсова оксиметрия, падат до 90%. На шестия ден на болния е подаван допълнителен кислород, доставен чрез назална канюла при 2 l/min.

Започнато е лечение с vancomycin (натоварваща доза от 1750 mg, последвана от 1 g интравенозно на всеки 8 часа) и cefepime (прилаган венозно на всеки 8 часа). На шестия ден от хоспитализацията (10-и ден на заболяването), четвъртата рентгенография на гръдния кош показва находка, съответстваща на атипична пневмония, и при аускултацията са установени двустранно хрипове.

Като се имат предвид рентгенографските находки, решението за прилагане на кислород, продължаващата треска на пациента и постоянните положителни резултати за 2019-nCoV, лекуващият екип решава да приложи антивирусна терапия. Вечерта на седмия ден от болничния престой е започнато лечение с интравенозен remdesivir, без да са наблюдавани нежелани реакции във връзка с инфузията.

Remdesivir е антивирусно лекарство, разработено за терапия при ВХТ Ебола и ВХТ Марбург, като след това е установено че има антивирусна активност и срещу по-отдалечени вируси като респираторен синцитиален вирус, Argentinian mammarenavirus, Lassa mammarenavirus и MERS-CoV. Възможна е антивирусна активност на remdesivir и срещу SARS-CoV и Henipavirus, а потенциално и срещу 2019-nCoV.

Вечерта на седмия ден от хоспитализацията е спрян vancomycin, а на следващия ден е спрян и cefepime. На осмия ден от болничния престой (12-и ден на заболяването) клиничното състояние на пациента се подобрява.

Допълнително подаваният кислород е преустановен. Апетитът на болния се подобрява и към 30 януари 2020 г. пациентът остава хоспитализиран. Той е афебрилен и всички симптоми са отзвучали, с изключение на кашлицата, която намалява по тежест.

В проучване на Joseph T. Wu и сътр., публикувано на 31 януари 2020 в Lancet, се прави оценка на размера на епидемията от 2019-nCoV, като авторите прогнозират и степента на вътрешнокитайския и глобален риск за общественото здравеопазване (29).

Към 25 януари, те изчисляват, че коефициентът за възпроизводимост R0=2.68 (95% CrI: 2.47-2.86) и период на удвояване на епидемията от 6.4 дни (95% CrI: 5.8-7.1). На база на наличните данни към 25 януари, те изчисляват, че реално инфектираните с 2019-nCoV в Ухан са 75 815 човека (95% CrI: 37 304-130 330).

Те също така изчисляват, че случаите на внесена инфекция с 2019-nCoV от Ухан в Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шънджън са съответно 461 (227-805), 113 (57-193), 98 (49-168), 111 (56-191) и 80 (40-139).

Според този научен екип, тъй като това са главните китайски градове, които заедно представляват 53% от всички международни въздушни пътувания от Китай и 69% от международните въздушни пътувания извън Азия, а Чунцин е с население от 32 милиона души, то в такъв случай разпространението на епидемията от 2019-nCoV в тези градове ще има ключово значение и за нейното разпространение в света.

За проучването важи същото основно ограничение както и при проучването на Qun Li и сътр., че направените статистически анализи са на база на наличната информация за 2019-nCoV до 25 януари 2020.

Превенция

За намаляване на експозицията и предаването на редица инфекциозни заболявания, в това число и на 2019-nCoV, стандартните препоръки на СЗО включват отлична хигиена на ръцете и дихателните пътища, както и прилагането на практики за получаване на безопасна храна (10). Освен това СЗО препоръчва (10):

– Често миене на ръцете с използване на алкохолен разтвор при търкане на ръцете или сапун и вода

– Когато кашляме и/или кихаме да покриваме устата и носа си със сгънат лакът или тъкан, след което, ако сме използвали тъкан, същата се изхвърля веднага и следва измиване на ръцете

– Да се избягва тесен контакт с всеки, който има треска и кашлица

– Ако имате температура, кашлица и затруднено дишане потърсете лекарска помощ и споделете с лекар историята на пътуванията ви

– При посещение на живи пазари в райони, където има установени случаи на 2019-nCoV, избягвайте директния незащитен контакт с живи животни, както и с повърхности, които са в контакт с животни

– Трябва да се избягва консумацията на сурови или недобре термично обработени животински продукти. Съгласно добрите практики за безопасност на храните трябва да се работи внимателно със сурово месо, мляко и животински органи, за да се избегне кръстосано замърсяване с неварени храни.