Правната комисия на парламента единодушно одобри по-строги санкции при нарушаване на условията на карантина. После предложението беше прието в зала със 164 граса „за“ и нито един против или въздържал се.

Приетите промени в Наказателния кодекс предвиждат до 3 години лишаване от свобода и глоба от 3 хиляди лева.

Още по-строги са санкциите при извънредно положение – за нарушаване на карантина се предвижда лишаване от свобода до 5 години и глоба отот 10 хиляди до 50 хиляди лева.