Заради опасността от разпространение на коронавируса утре в Пазарджик ще се състои закрито извънредно заседание на Общинския съвет, съобщиха от общината. Заседанието ще се проведе в зала „Маестро Георги Атанасов“, като съветниците ще бъдат на разстояние поне от два метра един от друг. Сесията ще решава два важни за общината въпроса:

1. Сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик

2. Изменение на Решение №143 на Общински съвет – Пазарджик, от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик

Заседанието е насрочено за 12 часа.