„Моя страна, моя България“ ще зазвучи точно в 20 часа тази вечер на балконите на пазарджиклии, инициаторка на това е Ани Герова, която се е повлияла от реакцията на италианците, които по този начин помагат на своите лекари и им благодарят. Песента на Емил Димитров е известна и като химн на емигрантите.

Идеята на Ани срещна много поддръжници в социалните мрежи и много от тях ще се включат в инициативата.