500 броя защитни маски и 500 чифта ръкавици предостави изпълнителният директор на „Биовет“ АД Ангел Желязков на кмета на Община Пещера Йордан Младенов.  До края на деня дружеството ще осигури на местната администрация 500 опаковки дезинфектант.

Маските и ръкавиците ще бъдат раздадени на служители от Общината, които контактуват с граждани в Административен център и персоналът от Общинските предприятия  „ Паркинги и пазари“, „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ и Социално предприятие  по озеленяване.

Биовет АД е първата фирма на територията на община Пещера, която проявява съпричастност и разбиране към мерките предприети за овладяване на опасността от разпространението на COVID-19.

„Надяваме се, че градът няма да бъде засегнат от тежката инфекция, загрижени сме за хората в неравностойно положение и възрастните. Откликнахме на молбата на Общината да осигурим необходимите предпазни средства. Държа да отбележа, че Община Пещера може да разчита на нас и за други видове помощ, които са в нашите възможности“. – заяви изпълнителният директор Ангел Желязков.

От Община Пещера изказаха благодарност за жеста, оказан от структуро – определящото за региона предприятие.

„Биовет“ АД и г-н Желязков са първата фирма на територията на общината, която в началото на моя мандат се включиха в създадения от мен Обществен съвет за адекватни решения по обществено значими проблеми. Това решение за помощ в кризисната ситуация е работеща форма на активно сътрудничество между местната власт, представителите на бизнеса и гражданското общество. Знаем, че фирмата подпомага ежегодно граждански нестопански организации, днес те показаха, че можем да разчитаме и в трудни моменти на помощ от тяхна страна.“ –заяви кметът Йордан Младенов.