Уважаеми социални работници,

 

Днес, когато светът е изправен пред огромно предизвикателство, свързано с опазване на човешкия живот, Вие с Вашите професионални умения, дух и сърце сте на горещата линия. На голяма част от Вас са поверени най-беззащитните хора от общността ни – самотните възрастни хора, тези в неравностойно положение, деца и младежи в риск. Мисията, с която сте ангажирани, е изключително високоотговорна и хуманна!

Днес едва ли празникът ще има обичайните измерения, но съм сигурен, че съпричастността на обществото и благодарността са достатъчни, за да Ви дадат необходимото самочувствие и увереност, че сте оценени и необходими.

Искам да изразя своята безрезервна подкрепа в тези нелеки за вас дни. Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве, спокойствие, оптимизъм и благополучие.

Честит празник на всички работещи в социалната сфера, както и на всички доставчици на социални услуги и партньори на територията на Община Пазарджик!

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ТОДОР ПОПОВ      

Кмет на Община Пазарджик