Мерките за ограничаване на разпространението на новия коронавирус (COVID – 19), изискват да проявим отговорност и дисциплина. Във връзка с въведената кризисна ограничителна мярка за недопускане на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, Община Пазарджик напомня, че за улеснение на гражданите, над 30 общински административни услуги се предоставят и по електронен път. Сред тях са услуги по гражданско състояние, услуги по ТСУ и по общинска собственост. На интернет страницата на Общината могат да бъдат намерени всички необходими бланки за попълване и подаване по e-mail. За услугите, които изискват заплащане на такса, се предоставя възможност тя да бъде платена при получаването на съответния документ, а не при подаването на заявление.

Община Пазарджик предоставя и възможността на всеки желаещ, да провери по електронен път дължимите местни данъци и такси, а също глоби, състояние на движими и недвижими имоти: https://pazardzhik.imeon.bg/

Плащането на местните данъци и такси също може да стане електронно. Банковата сметка на Община Пазарджик е:  ОБЩИНСКА БАНКА, IBAN: BG 35 SOMB 9130 84 14474344, като за отделните данъци и такси има различни кодове. Подробна информация можете да намерите на сайта на Община Пазарджик – https://pazardzhik.bg/bg/bankovi-smetki-na-obshtina-pazardzhik . Плащането може да извърши и чрез EasyPayи Epay.bg.

 

Напомняме също, че според влезлите в сила промени на Закона за местните данъци и такси, не е необходимо подаване на данъчни декларации при придобиване на имот в следствие на прехвърлителна сделка. Данните се обработват служебно въз основа на информация от Агенцията по вписванията. Не се дължи подаване на декларации за нововъведени в експлоатация сгради, облагането се извършва по предоставените Удостоверения и Разрешителни за ползване от съответните служби.

Данните за облагане на пътни превозни средства също постъпват и се обработват служебно и не е необходимо подаване на данъчни декларации.

Издаването на Удостоверения за наличие и липса на задължения, за производствата по ЗОП също се извършва по електронен път.

Призоваваме гражданите да ограничат посещенията си в салоните за обслужване и да използват посочените на сайта електронни адреси и телефони за контакт.

За справки и информация може да се обръщате към Деловодството на Община Пазарджик – телефони:

  • 034402 324общо деловодство
  • 034 402 280 – общински имоти;
  • 034 402 354 – Архитектура;
  • 034 э402 355 – Синя зона и екология.

Обръщаме се с призив към всички граждани да се съобразяват с предписаните ограничителни мерки, въпреки временното неудобство, което причиняват. За всяка необходима информация, първо потърсете отговор на страницата на Община Пазарджик или чрез публикуваните там телефони: https://pazardzhik.bg/bg/telefonen-ukazatel.

От всички нас зависи да успеем да овладеем и ограничим до минимум разпространението на заразяването с COVID-19. С наложените ограничения в движението и струпването на хора, ще подпомогнем работата и на тези, които имат задачата да опазят живота и здравето ни! Затова, по възможност останете вкъщи и се възползвайте от електронните услуги.