Всички кметства в Община Пазарджик ще издават извънредно на 21.03.2020 г. от 9.00 до 12.00 часа служебни бележки за хората, които нямат  адресна регистрация  на територията на селата

Във връзка с въведените късно днес нови мерки против разпространението на коронавирус и пропускателен режим на входно-изходните артерии на областните градове, в това число и град Пазарджик, всички кметства в населените места от Община Пазарджик ще работят извънредно утре, на 21 март 2020 г./събота/, с работно време от 9.00 до 12.00 часа.

Всички жители на община Пазарджик, които имат постоянен адрес в град Пазарджик или в населено място от Общината и той е различен от настоящото им място на живеене, ще могат да получат служебна бележка от кмета на селото или по собствено желание да сменят настоящата си адресна регистрация.

„Служебните бележки ще се издават безплатно, а смяната на настоящия адрес е по желание и не изисква смяна на личната карта, в която се вписва само постоянния адрес “, съобщи кметът на Община Пазарджик Тодор Попов.

„Всички кметове и кметски наместници са уведомени и са създали организация, за да се улесни свободното придвижване на хората до работните им места и до домовете им в извънредната ситуация, в която се намираме. Призовавам още веднъж хората от нашата община да не предприемат пътувания, които могат да бъдат отложени и стриктно да спазват наложените мерки. Това е за наше добро и за нашето здраве.“, допълни кметът Тодор Попов.