Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на община Пещера и Решение на Общинския щаб за защита при бедствия на Община Пещера, на основание чл. 44, ал.1, т.4, във връзка с т.1, т.8 и  ал.2  от ЗМСМА,

 З А П О В Я Д В А М :

  1. Считано от 21.03.2020г. забранявам функционирането на разположените автомати за топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани храни на територията на община Пещера.
  2. Считано от 21.03.2020г. забранявам продажбата на храни от обекти, които произвеждат и предлагат на храни на място (фурни, баничарници, скари, сладкарски изделия и др.), с изключение на търговските обекти, чийто продажби се извършват „на гише“ на територията на община Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР –Пещера.

Заповедта да се връчи на Главен експерт ТКТРОСОПВ в Община Пещера, която да уведоми собствениците на вендинг автоматите и търговските обекти по т.2, да се публикува на официалния сайт на Община Пещера, както и да се  изпрати на Началника на РУ на МВР-Пещера,  за контрол.

Във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и на основание Заповед №151/21.03.2020 г. на кмета на Община Пещера, се ЗАБРАНЯВА ВЛИЗАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ПАРКА.

Кмет на Община Пещера

Йордан Младенов