От полицията изразяваме своята удовлетвореност от усилията на общинското ръководство в Пазарджик за създаване на бърза и ефективна организация за улесняване на гражданите по спазване на ограничителните мерки. Важно е да припомним, че н е е необходима промяна на адресната регистрация от един адрес на друг  в рамките на едно населено място.

Когато едно лице е с постоянен/настоящ адрес в едно населено място, а работи в друго населено място, следва да се снабди със служебна бележка от работодателя си.

За граждани, които разполагат с обитаем имот в друго населено място, различно от адресната им регистрация е необходимо да се снабдят с удостоверение от кмета на населеното място по местонахождение на имота.

Пресцентър на ОДМВР Пазарджик