До 17,30 часа днес се удължава работното време на кметствата по селата от община Пазарджик, поради огромния брой желаещи да получат служебни бележки или да сменят адресната си регистрация по настоящ адрес. 

Дирекция „Гражданска регистрация на населението“  в Община Пазарджик ще работи с удължено работно време в събота и неделя от 8.30 до 17.30 / без прекъсване/ .

В случай, че днес до 17,30 часа, жителите на селата не успеят да се снабдят с документите, те могат да се обръщат утре към кметовете по места или да го направят от понеделник в рамките на редовното работно време на службите по кметствата.

„Служебните бележки касаят единствено статута на жителите, които живеят на различно място от град Пазарджик, но постоянният им адрес е в областния град, след като късно снощи се въведоха нови, по – строги мерки за придвижване. С цел ограничаване на разпространението на коронавирус вече е въведен и пропускателен режим на входно-изходните артерии на областните градове, в това число и град Пазарджик. Не е необходимо да променяте адресна регистрация, ако сте променили адреса си в същото населено място, но улицата е различна. Защото има и такива заявки.“, коментира кметът Тодор Попов.

„Ще припомня, че служебните бележки се издават безплатно, а смяната на настоящия адрес е по желание. За да не създаваме условия за нарушаване на мерките с поведението си, молим гражданите да спазват условията да са на безопасно разстояние един от друг, да влизат в помещенията по един и да не се задържат излишно в службите по кметствата. Ще допълня, че е необходимо да носите нотариален акт на имота и документ за самоличност.“, призова кметът на Община Пазарджик Тодор Попов.

Не е необходима промяна на адресната регистрация от един адрес на друг  в рамките на едно населено място.

Когато едно лице е с постоянен/настоящ адрес в едно населено място, а работи в друго населено място, следва да се снабди със служебна бележка от работодателя си.

За граждани, които разполагат с обитаем имот в друго населено място, различно от адресната им регистрация е необходимо да се снабдят с удостоверение от кмета на населеното място по местонахождение на имота.