По предложение на кмета на община Ракитово Костадин Холянов Общинският съвет гласува 10 000 лв. от бюджета да бъдат дарени на Многопрофилна болница за активно лечение във Велинград.

Предоставената финансова помощ е във връзка с обявеното извънредно положение в страната и мерките срещу разпространението на коронавируса. По заповед на министъра на здравеопазването проф. Кирил Ананиев са определени лечебни заведения, в които ще се извършва лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19. Управителят на общинската болница „ МБАЛ-Велинград“, в която се лекуват жителите на община Ракитово, също изпрати призив за дарение.

Парите, които общинските съветници гласуваха днес на извънредно заседание, да бъдат дарени на здравното заведение във Велинград, са пренасочени от други дейности в културата- в частта“ външни услуги“. Средствата ще бъдат необходими за преоборудване на болнични стаи, за закупуване на апаратура за лечение на пациенти и за лични предпазни средства на медиците от общинската болница.

До 2005 г. в община Ракитово работеше Медицински център в кв.“Запад“, който със своето закриване предаде безвъзмездно на община Ракитово медицинско оборудване и движими вещи. До този момент това оборудване не се ползва от личните лекари в общината.

От управителя на „МБАЛ-Велинград“ е постъпило искане за безвъзмездно предоставяне на болничното заведение на 1 стерилизатор и 1 отоскоп за нуждите на болницата. По предложение на кмета на община Ракитово Костадин Холянов това оборудване на обща стойност от 880 лв. се предоставя на болницата във Велинград, както и финансовата помощ от 10 000 лв.

Нека всеки, който има възможност, да откликне на призива за помощ на „МБАЛ-Велинград“- в тези трудни времена на изпитания и грижа за здравето и живота на хората. Ето и банковата сметка :

МБАЛ – ВЕЛИНГРАД вече има новооткрита банкова сметка за дарения: Райфайзен Банк,  BG82RZBB91551081593507

Всеки, който желае да дари средства за ограничаване разпространението и борбата с COVID-19, може да направи това на горепосочената сметка.