УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Удоволствие и чест е за мен да Ви поздравя по повод Деня на Конституцията и на българските юристи – 16 април!

Достойно и респектиращо е това, че сте избрали да посветите живота си на една хуманна кауза – да отстоявате върховенството на закона и да бъдете стожер на правата и интересите на гражданите!

Вие практикувате една от най-почитаните, трудни, но уважавани професии!

Във Ваше лице ние виждаме, надяваме се и очакваме справедливост, когато обстоятелствата ни принудят да търсим това!

Желая Ви да сте здрави, винаги добре подготвени и ориентирани в законодателството, което постоянно се променя и развива! Да изпитвате удовлетворението от добре свършената работа!

Продължавайте да търсите истината и справедливостта, да прилагате закона без страх, с увереност и вяра!

Честит празник!

 

ТОДОР ПОПОВ  

Кмет на Община Пазарджик