В днешните православни литургии се възпоменава погребението на Иисус Христос от майка му Света Богородица. Умрял на кръста, от прободените Му ребра изтекли кръв и вода.

Иосиф Ариматейски и Никодим, като изпросили разрешение от Пилат, снели Го от кръста, помазали тялото с аромати, обвили в нова плащаница и Го положили в нов гроб, изсечен в скала в Гетсиманската градина.

При полагането Му в гроба присъствали жените мироносици, сред които, обляна в сълзи с прободеното си от мъка сърце, била и Света Богородица.

Гробът бил запечатан, а отпред била поставена стража. Събота сутринта след литургията на някои места има обичай свещеникът да раздава цветя на вярващите като израз на радостно предчувствие за Възкресението.