Как се роди идеята за социалната трапезария ?

Още в началото на обявяването на извънредното положение в качеството ми на председател на Общински съвет- Пещера, в качеството ми на гражданин, бивш председател на БЧК и съпруг на настоящия председател на тази организация, и основният изпълняващ проекта „Топъл обяд“, коментирахме, че една доказала се много положителна и високо оценена  от ползвателите услуга, не може да бъде ползвана точно сега. В условията на ограничено пътуване, излизане и ползване на публичните пространства, състоянието на една част от  хората се затрудни, в още по- голяма степен. В най- неизгодно положение попаднаха хората, които нямаха възможност да бъдат посещавани от своите близки. Предложих два вида мерки – по отношение на здравната грижа, превенция и безопасност, и втората група бе насочена към социалната сфера.

Вие преценихте, че голяма част от най-възрастните жители на общината нямат възможност сами да си приготвят храна?

Налагаше се заради изолацията за доста хора да се намери начин, да получават не само продукти, а и храна. Заедно с мои съмишленици организирахме хранителна банка. Възникна проблем с това, че когато някой започва да получава, другият се чувства ощетен, че не е получил. Това ме убеди, че трябва да се намери друга възможност, за да може храната да стига до максимален брой хора. Изпратих писмо до Кмета в което настоях за административни мерки и действия в тази посока. Помолих мои колеги от ВМРО БНД да съберем парична сума, която ще позволи купуването на продукти нужни за една седмица за социалната трапезария. Надявах се, че идеята ще събере и други последователи. Написах писмо до Директора на Социално подпомагане, в което помолих да ми предостави актуален списък на ползвателите към момента. С помощта на съпругата ми Виктория Пенева и Али Чешмеджиев направихме седмично меню за 210 човека. Съобразихме се с националния рецептурник, който указва количества на продукти, балансираното хранене, енергоемкост и всичко нужно за приготвянето на храната. Всичко това изпратих на Кмета, който се разпореди и осъществихме връзка с Директорите на детските градини. Наличието на свободни мощности там, квалифициран персонал, който няма да бъде в отпуск, а ще работи, се оказа част от тайната на успеха. Разделихме бройката на ползвателите между трите детски заведения и те получиха готово меню с нужните продукти и оклад за порциите, които те ще готвят. Тук дойде и проблемът. Финансистът на Общината се е свързал с Министерството на финансите откъдето са отговорили, че ако се използват служители на детските градини по целесъобразност, а не по предназначение, Общината дължи пари за работното време и осигуровките на персонала. С Кмета решихме, че няма да се откажем от идеята и няма да оставим нещата така. Чрез НСОРБ станахме инициатори на видеоконферентна връзка между представители на сдружението и Министерството на финансите. Изтъкнахме, че спирането на работния процес в детските градини е решение на държавата. Те са на 100 % държавна издръжка. Получихме извинение и писмено разрешение за осъществяване на идеята. По този начин станахме пример за напълно законна работа в подобен случай в цялата страна.

 Как започна да работи социалната трапезария?

С помощта на Неделчо Рядков закупихме нужните продукти за първата седмица и разпределихме закупеното на три части. Изпратих писма до търговските обекти за хранителни продукти в Пещера и до двете предприятия  – Биовет и Винпром. Ръководството на Биовет потвърди, че ще поеме ангажимент по осигуряване на продукти необходими до края на кампанията. Г-н Желязков се обади лично, за да потвърди участието на фирмата в осъществяване на идеята. Стана възможно топлият обяд да започне да се раздава от 6 април. Започнаха да пристигат и заявки за участие от физически лица, имаме дарение и от чужбина в лицето на Хасан Рустем. Двама от дарителите пожелаха анонимност. С договор за дарение една от лабораториите микробиологична секция в Биовет б.р. / отделно от фирмата /  се включи с парична помощ. Тъй като вече бяхме осигурили храните, тези средства се явиха допълнителен финансов ресурс. За всички 200 човека закупихме по един козунак за Великден. Успоредно с това раздадохме на самотно живеещи и крайно нуждаещи се хора по 100 хляба в турската махала и Радилово, предстои раздаване и в К. Димитриево.

Три общински детски градини подкрепиха проекта с помощта на Община Пещера

„Храната се приготвя от персонала на три детски градини : „ Изгрев“, „Слънчо“ и „Деница“. Прекратихме годишния отпуск на хората от трите кухни. По този начин те запазиха почивните си дни за по- добри времена, но и помагат на хората, които се намират в това трудно положение заради коронавируса“. – съобщи кметът на Пещера Йордан Младенов. „От Министреството на финансите не ни разрешиха да използваме детските градини с мотив, че са делегирани дейности, които са строго определени. След проведени разговори с институцията, Министрерство на образованието и НСОРБ стигнахме до положително становище от тяхна страна и реализирахме тази идея. Искам сърдечно да благодаря на Биовет. Те се отзоваха с готовност и се включиха в благородната инициатива да помогнем на хората в изолация.“ – допълни Младенов. „От шести април започнахме, а до другия петък ще доставяме храна приготвена с продукти осигурени от тях на 210 човека. Приготвя се двустепенно меню, различно за всеки ден от седмицата. От Социален патронаж се възползват една част от жителите на Пещера, друга част от населението се ползва от услугите на програма „Топъл обяд“. За трета част от хората Биовет осигури хранителен пакет. Така са обхванати всички възрастови категории, които имат нужда да бъдат подпомогнати в този труден момент. Искам да подчертая, че изготвянето на списъците по които се работи днес беше дълъг и труден процес и изпитание за служителите от Общината“. – каза кметът. „От помощите се възползват и хора, които се откриват по домовете по време на разнасянето на храната. Просто се вписват в списъците, за да се знае при кого е отишла помощта. Тези списъци са изготвени от председателите на клубовете в трите населени места, от служба ГРАО ни подадоха имената на най- възрастните от 1920. Помислили сме и за децата в неравностойно положение. Информираха ни и от училищата и социалните заведения в Пещера. Благодаря на всички хора, които ни оказаха съдействие. Благодаря и на тези мои съграждани, които звънят, за да изкажат думи на признателност към дарителите.“ – подчерта Йордан Младенов.

Интервюто е публикувано в сайта https://peshteraprim.com