Съгласно Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се разрешава посещенията на градски паркове и градини на определени групи лица по повод на обявеното извънредно положение , кметът на Община Ракитово Костадин Холянов издаде своя заповед, която се отнася до паркове и градинки на територията на трите населени места-Ракитово, Костандово и Дорково.

Считано от днес се разрешават посещения на паркове и градини на:

  1. Деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30ч. до 18,30ч. всеки ден;
  2. Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30ч. и след 18,30ч. всеки ден.

Разрешените места са :

– градината в централна градска част на гр. Ракитово;

-градинката зад поликлиниката в гр. Ракитово;

-парка пред блока в гр. Ракитово на ул. Ракита № 7;

-градината пред стадиона гр. Ракитово;

-лесопарк „Бърдо”;

парка в гр. Костандово до ОУ „Неофит Рилски”;

градината пред читалище „Св. Кирил и Методий – 1919г.” с. Дорково.

 

Посещенията на изброените паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а) носенето на предпазни маски;

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в) влизане и излизане единствено през отворените и обозначени за целта места;

г) забрана употребата на алкохол;

д) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи;

 

Остава забранено ползването на детските съоръжения и атракциони в парковете и градските градини.

Контролът върху всички разпоредени мерки ще се осъществява от определени за целта длъжностни лица и кметовете на кметства, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи.