„Децата от училище „Отец Паисий“ са добре, дали са им по два килограма краставици и близо половин килограм кашкавал, а на нашите в СУ „Г.Бенковски“ дадоха по програмата за закуските по два домата, като това е дажбата за два месеца“. – сигнализира наша читателка провокирана от вчерашната ни статия, посветена на възмущението на родители, чийто деца са получили вече полагащата им се по програма на ДФ „Земеделие“ закуска.

Другият парадокс в същото училище е, че в едно и също семейство, четвъртокласникът се е сдобил с два домата, а второкласникът с три. Не е ясно какъв е бил критерият за определяне на дажбата като и двете деца трябва да получат равно количество свежи зеленчуци.

„Да бяха им дали и по половинка ракия.“ – шегува се баща, който е снимал двата домата в найлоново пликче.

Двете програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ се реализират не от МОН, а от ДФ „Земеделие“, съобщи шефката на РУО на МОН в Пазарджик, г-жа Валентина Кайтазова.

   „До момента по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 са изплатени общо 9,2 млн. лв.( 9 158 446 лв.) От тях близо 7,7 млн. лв. (7 644 025 лв.) са за реализирани доставки на пресни плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в училищата. Останалите средства, в размер на 1 514 422 лв., са за възстановяване на ДДС на одобрени фирми – изпълнители.

    По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца и ученици. По нея са преведени близо 4,1 млн. лв. (4 049 532 лв.), като възстановеното ДДС е в размер на 804 918 лв.

    По схемата „Училищен плод“ са издадени 177 акта за одобрение на 3 218 учебни заведения, в които учат 417 455 деца и ученици. Раздадените пресни плодове и зеленчуци до момента са за над 2,9. хил. тона, като остават да се предоставят още 1,34 хил. тона. Преведените средства са близо 3,6 млн. лв. (3 594 492лв.), от които 709 504 лв. са за покриване на ДДС.

   Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните завадения. Те имат за цел да възпитат трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци и качествени млечни продукти, родно производство.“ – съобщиха от ДФ „Земеделие“.