По схемата „Училищно мляко“ на територията на област Пазарджик  получават продукти 150 детски градини и училища, включващи общо 16 271 деца и ученици, а по схема „Училищен плод“ участват 159 учебни заведения с около 16 937 деца, съобщиха от пресцентъра на ДФ“Земеделие“.

На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, при желание от страна на учебните заведения да участвате по схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, следваше да предприемат съответните действия за избор на заявители за доставка на продукти за учебната 2019/2020 г.

След провеждането на същия, съгласно чл. 13г от наредбата директорите на учебните заведения определят със заповед заявител, за учебната година, за която ще се извършват доставките и максималния брой доставки, за които той е избран, като му предават Заповедта и копие от представените от него документи. Съгласно приложимата нормативна рамка, няма определен срок за провеждане на процедурата за избор на заявител съгласно чл.13б-13г от наредбата, като в случай че няма одобрен заявител учебно заведение е възможно да бъде заявено за участие по схемите през цялата учебна година.

Количествата продукти, които децата и учениците получават еднократно за периода 13 март – 13 май 2020 г., зависят от броя на предвидените доставки, съгласно предварително одобрения с директора на учебното заведение график за посочения период. В Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко е разписано, че по първата се предоставят до 46 доставки през учебната година, а по втората схеми – „Училищно мляко“ – до 50 доставки. Една доставка по схемата „Училищен плод“ е от 160 гр. до 250 гр. според вида плод или зеленчук.

По схемата „Училищно мляко“ е 30 гр. Това означава, че на дете през учебната година се разпределят по 9.2 кг пресни плодове и зеленчуци по 1,5 кг. млечни продукти – (сирене или кашкавал).  Сумата, която се полага на всяко дете по тази програма за учебна година зависи от видовете плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, които ще получи, като за една година  е около 22.54 лв. по схема ‘Училищен плод“ и 23 лв. по по схема ‘Училищно мляко“.

Отчитайки, че изпълнението на доставките по училищните схеми за всяко учебно заведение е индивидуално, според предварително съгласувания график с директора, към момента на обявяване на извънредно положение на 13 април 2020г., е възможно в голямата си част максимално допустимия брой от 46 доставки за плодове и зеленчуци и 50 доставки за мляко и млечни продукти да са извършени.