Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще предостави 15 000 лв. от средствата за неговите представителни разходи, за да бъде захранен Кризисен фонд в помощ на културните дейци. За да стигнат средствата до хората на изкуството обаче, ще има специална процедура, като желаещите ще могат да кандидатстват, а също и да заявят необходимите им суми. Градоначалникът посочи като мотив за подкрепата си факта, че голяма част от творците също са сред най-уязвимите групи в резултат на кризата.

Тодор Попов винаги е засвидетелствал своето уважение към хората на духа и за тях не е изненада, това, което се случи днес в зала „Маестро Георги Атанасов“, където се провеждат заседанията на Общинския съвет от миналия месец, за да бъдет спазени превантивните мерки срещу коронавируса.

Предложението за фонда дойде вчера от общинските съветници от групата на ПП ГЕРБ Гинче Караминова, Борис Димитров, Валентина Кайтазова и Малина Златева от СДС.

Според направеното предложение, право на финансова помощ ще имат само физически лица, независими творци и артисти от Пазарджик, които не работят по трудови правоотношения и не са навършили пенсионна възраст. Финансовото подпомагане ще бъде еднократно и индивидуално с цел покриване на основни потребности.

Идеята на вносителите е средствата в Кризисния фонд да бъдат осигурени от освободен финансов ресурс от нереализирани, от културната програма на Община Пазарджик, културни прояви и събития, и  прекратени договори от културния календар, които поради пандемията няма да се изпълнят.