Среща на 22 април се е провела в Агенцията по храните между представители на шест местни търговски вериги и представители на ДФ „Земеделие“. Целта бе да ги запознаем с помощта де минимис, която те могат да получат от ДФ „Земеделие“, съобщи шефът на Агенцията по храните д-р Петко Митев. Той оповести новината по време на редовния брифинг на областния управител Стефан Мирев.

Разяснения по темата, по време на срещата са били направени от Валентина Вълева и Стоян Траянов. По време на подготовката на срещата са издирени и земеделски стопани, производители на оранжерийна продукция, които са подпомагани от фонда. Списъците с техните имена е предоставен на  веригите, за да могат да осъществят контакт. Веригите ще купуват краставици, домати и пипер, те могат да изкупят 26 т. домати и 26 тона краставици. Това са вериги, които се намират само на територията на нашата област и те са местни вериги, допълни д-р Митев.

Търговски вериги с 10 и повече търговски обекта в страната се задължават да предлагат регионална продукция. Правителство прие изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските обекти, представляващи вериги от магазини. Изменението касае привеждане на приетото ПМС № 70 в съответствие с текста на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – определението за търговски вериги, както и осъществяването на контрола за изпълнение на разпоредбите на постановлението.

Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. За неспазване на изискванията на постановлението се налагат санкции, съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. При нарушение се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв., при повторно нарушение – от 30 000 лв. до 50 000 лв.

Припомняме, че с ПМС № 70 се въвежда изискване местата за продажба да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.