Главният библиотекар на Комплексен отдел“ Комплектуване и каталогизация“ в Регионална библиотека „ Никола Фурнаджиев“ Величка Петрова стана „Библиотекар на 2019 г.“ в библиотеката в Пазарджик.

Тя получи високото признание за постигнатите резултати през изминалата година- в библиотеката бе обновен фондът по проект, спечелен пред Министерство на културата на стойност 25 000 лв.

А в момента се подготвя и нов проект по програмата за 2020 г. „„Българските библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“.

От името на колектива на РБ“ Н.Фурнаджиев“ директорът Лъчезар Риков връчи на г-жа Петрова грамота и графика с изображение на сградата на библиотекат