БЧК Пазарджик и Лайънс клуб Тракия предоставят топъл обяд на 20 социално слаби деца и възрастни.

           От днес 11 май 2020 година  Областният съвет на Български Червен кръст Пазарджик  съвместно с Лайънс клуб Пазарджик Тракия, обединяват усилия в подкрепа на 20 социално слаби деца и възрастни от гр. Пазарджик.  Подкрепата се изразява в предоставяне на безплатен топъл обяд в трапезарията на ОС на БЧК – Пазарджик в продължение  на 20 работни дни. Средствата  са осигурени и дарени  от Лайънс клуб Пазарджик Тракия.

          Продължава предоставянето на топъл обяд и на 50 възрастни самотни хора от града в  „Обществената трапезария  за  възрастни хора“ с финансовата подкрепа на Община Пазарджик.