ДО

МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Уважаеми дами,

Днес е денят, в който вниманието ни е насочено към една много важна професионална гилдия – тази на медицинските сестри. Онези толкова важни хора в здравните заведения, в детски градини и училища, в социални домове, които полагат всеотдайни грижи да бъдем здрави и да се чувстваме добре.

Мили хора в бели престилки,

В условията на пандемия и неизвестност за утрешния ден, Вие отново сте на първа линия в битката за нашия живот. Отговорността за Вас днес е огромна, рискът също.

Но да си част от системата на здравеопазването и то на тази нелека позиция, е осъзнат и отговорен избор, за който се изискват усилия и висока доза хуманност. Защото сестринството е призвание!

Затова, от името на местната ни общност и от мое име, дълбоко благодаря за Вашия труд, за грижата, за  търпението и силата, за високия професионализъм. 

Бъдете здрави и успешни, имате нашата подкрепа!                      

Честит празник!                                                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

                                          ТОДОР ПОПОВ