Гърция (Атина)
Движението на територията на Гърция е ограничено.   Конкретно през ГКПП на сухопътната българо-гръцка граница са допускани предимно български граждани, работещи в Гърция. Същите следва да носят в себе си документ за самоличност (ЛК или паспорт), както и надлежно попълнен формуляр от работодател тип А (удостоверение за придвижване на работещ, издава се и се заверява от работодателя).

Подробна информация и формуляри се намират на  https://forma.gov.gr/en/#employee на английски език и на https://forma.gov.gr/#employee на гръцки език).  

Възможно е преминаването и по други основателни причини, като всеки един случай се разглежда отделно. В тази връзка, на българските граждани се препоръчва предварително да се свързват по телефон със съответните ГКПП на сухопътната граница, с цел предварително да запознаят компетентните органи с конкретния случай, да  се информират какви документи и формуляри следва да имат и да представят при поискване от компетентните гръцки органи, както и дали ще бъдат допуснати на гръцка територия.  

Временно са спрени полетите (кацане на гръцки летища) от Турция, считано от 06.00 ч. на 23.03.20 г. Същото важи и за влизането от Турция с морски, железопътен или шосеен транспорт, както и влизането на гръцка територия на граждани идващи от Турция. Изключение от забраната има за: – гръцки граждани, такива с разрешително за постоянно пребиваване или чието постоянно местоживеене е в Гърция като те могат да преминават единствено през граничния пункт Кипи; – преминаване на товарни МПС за търговски превози; – транспорт на стоки с плавателни съдове.  

С NOTAM, считано от 15.04.20 г.  до 23.59 ч. на 15.05.20 г. местно време е въведена временна забрана за граждански полети от/до Италия, Испания, Турция, Обединеното кралство, Нидерландия и Германия (извършват се полети единствено по линията Атина – Берлин), при първоначално определените на 23.03.20 г. ограничения и изключения от тях (описани са по-долу). Със същия срок и при първоначално обявените ограничения и изключения бе удължена и временната забрана за влизане на гръцка територия на граждани на трети страни.

Изключения се допускат за членове на семействата на граждани на ЕС, медицински персонал, такива с разрешение за дългосрочно пребиваване в европейска страна или страна от Шенгенското пространство, хуманитарен персонал,  екипажите на самолетите и за такива, които са се снабдили с разрешение за пътуване до Гърция от съответната гръцка консулска служба. Както и за: – транзитно преминаващи пътници; – екипажите на самолетите; – търговските полети; – държавни полети; – хуманитарни и медицински полети; – военни полети (не важи за Турция); – полети на FRONTEX.

На всички пристигащи, независимо от дестинацията, както с редовни полети, така и гръцки граждани, които се репатрират по тяхно желание, се правят тестове като до излизане на резултатите пътниците се настават в хотел. При отрицателен тест те следва да се приберат по домовете си или на друго място, където да прекарат задължителната 14-дневна карантина.

Тези с положителни проби остават в хотела, а при необходимост се транспортират до някоя от референтните болници.  

Гръцката авиокомпания Aegean Airlines обяви, че за периода 26.03.20 г.- 15.05.20 г. прекратява изпълнението на всички международни полети с изключение на малък брой полети до Брюксел, с цел непрекъснатост на комуникацията на Атина с европейския административен център.

По указания на полицията, с цел по-добър контрол, пристигащите и заминаващите пътници от/за Атина преминават през терминал Non-Shengen.  Авиокомпанията изпълнява вътрешни полети, но с намалена честота (за неотложно нужди, за пътуване по работа, за пътуване до мястото на постоянно местожителство).

На желаещите да пътуват се препоръчва да се свързват предварително със съответното летище и да проверяват дали се извършва конкретния вътрешен полет. Пристигащите със самолет от чужбина се подлагат на задължителен тест за коронавирус, както пристигащите с крайна дестинация Гърция, така и транзитно преминаващите.

Всички пътници с крайна дестинация Гърция се подлагат на задължителна 14-дневна домашна карантина, като е задължително попълването на анкетна карта. В нея се посочват данни за полета (име на авиокомпанията, осъществяваща полета; номер на полета; номер на мястото в самолета; дата на пристигане; имената на пътника; пол; данни за контакт – мобилен, стационарен телефон, e-mail; постоянен и настоящ адрес; адрес, където пристигащият ще прекара карантинния период).

На пристигащите се дава информационна брошура с указания за действията  и правилата, които трябва да предприемат и спазват в следващите 14 дни на задължителна карантина. Компетентните органи извършват строг контрол за спазването й.  
С решение на Министерството на туризма на Гърция, на този етап са затворени абсолютно всички хотели в страната, считано от полунощ на 22.03.20 г. с/у 23.03.2020 г. Остават отворени по един хотел във всеки областен град и по три хотела в Атина и Солун (списък на работещите хотели в страната – https://drive.google.com/file/d/1ffpO9BlU9S-nb3LnJpftkUsG8QdH8lhG/view и file:///C:/Users/comre/Downloads/document%20-%202020-05-08T140507.864.pdf). Изключение има за хотелите, в които са настанени служители на реда на Гърция и Фронтекс в област Тракия и на островите.  

Въведена временна забрана за влизане в Гърция и акостиране в гръцките пристанища, с изключение на фериботните превози, на всякакъв вид плавателни съдове, независимо под какъв флаг плават, вкл. круизни кораби и яхти, независимо от дестинацията, от която пристигат, както и слизането на пътниците им на гръцка територия. Забраната е в сила от  07:00 ч. на 19.03.20 г. и продължава да е валидна до 06.00 ч на 18.05.20 г.  
С решение на правителството е въведена временна забрана за влизане в Гърция на граждани на трети страни, независимо от входния пункт или средство за придвижване, което използват, вкл. въздушен, морски, железопътен или сухопътен транспорт.  Ограничението не се прилага по отношение на граждани на страни-членки на ЕС и на Шенгенското пространство, вкл. за членовете на техните семейства дори когато нямат брак, а живеят на съпружески начала. Забраната е в сила от  06:00 ч. на 18.03.20 г. до 06:00 ч. на 15.05.20 г. Не се прилага по отношение на водачите на товарни камиони, преминаващи транзит с цел превоз на стоки.   

Прекъснати са всички сухопътни, морски и въздушни връзки с Албания и Република Северна Македония, с изключение на превоза на стоки и влизането от тези страни на граждани на Република Гърция и постоянно пребиваващи в Гърция. Спрян е всякакъв пътнически транспорт към/от Италия. Не се прилага за транспортирането на стоки и товари. Няма ограничение по отношение на тонажа на товарните МПС.    

До 06.00 ч. на 18.05.20 г. е в сила забрана за пътуване до гръцките острови, както за местни, така и за чужди граждани. Позволено е пътуването (с плавателен съд или самолет) само на гражданите с постоянно местоживеене на островите, за което се изисква съответен документ. От 11.05.20 г. се разрешава пътуване до островите на собствениците и служителите на фирмите, които възстановяват дейността си от тази дата и чиято месторабота е там. За да бъде издаден билет се изисква декларация или уверение, вкл. и за самонаетите в които да са посочени имената на служителя, телефон, данъчен номер на фирмата работодател, адрес на местоработата, код по вид дейност на фирмата.

В случай, че не бъде отчетено влошаване на епидемиологичната обстановка, забраната за пътуване до островите ще бъде премахната изцяло от 01.06.20 г.

– В сила е забрана за влизане и излизане от гръцка територия на физически лица, организирани групи и делегации, идващи от или заминаващи към засегнатите райони в чужбина. Забраната не се отнася за влизането в Гърция на гръцки граждани, притежателите на разрешително за пребиваване, както и лица чието основно местоживеене или обичайно пребиваване е в Гърция.

За целите на тази мярка зоните, засегнати от COVID-19, се идентифицират с решение на министъра на здравеопазването по препоръка на Националната организация за обществено здраве и ще се актуализират постоянно. С решение на министъра за миграцията и убежищата от 03.05.20 г. и след подаване на молба-образец от страна на заинтересованите, се удължава срокът на валидност на разрешителните за пребиваване  и за постоянно пребиваване на територията на Гърция, с изтичащ срок на валидност в периода март-юни 2020 г. Притежателите им могат да ги подновят до 31.12.20 г.
 
1. Виж горното.
2. От 10:00 ч. на 14.03.2020 г. Албания затвори ГКПП с Гърция за пътуващите с въздушен, морски и пътнически (с автобус) транспорт.
3. От 18.03.20 г. Турция затвори границите си с Гърция. Затворени са сухопътната (ж.п и шосеен превоз), въздушната и морската граница между Гърция и Турция. Пропускат се товарни камиони и товарни плавателни съдове.
4. С решение на гръцкото правителство се премахна въведената по-рано забрана за движение по магистралите и по първокласните пътища на товарни автомобили с полезен товар над 1,5 т за периода на Великденските празници и за 1 май. Министерство на транспорта на Гърция препоръчва на шофьорите на товарни камиони: да имат със себе си лични предпазни средства при пътуване.

В случай, че нямат или им свършат могат да получат такива на входа на складовата база, където са задължени да имат и да им предоставят; да спазват правилата и мерките за защита, въведени от фирмата, където отиват; да остават в кабината по време на товаренето/разтоварването или в обособено помещение, посочено им от фирмата; да носят документите в найлонов джоб, който да бъде дезинфекциран след всяка употреба. При обмяна на документи да носят ръкавици за еднократна употреба и маска; да спазват необходимото разстояние при работа с хора;   
 

Летище Атина: Считано от 20.03.20 г. всички пристигащи в Гърция пътници, независимо от националността им, подлежат на 14 дневна карантина, след попълване на анкетна карта. При несъобразяване с мярката пътниците няма да бъдат допускани на гръцка територия. Изключение от мярката има за:
– транзитно преминаващи пътници;
– екипажите на самолетите;
– търговските полети;
– държавни полети;
– хуманитарни и медицински полети;
– военни полети;
– полети на FRONTEX.

Ежедневно се обсъждат и е възможно да бъдат въведени допълнителни мерки, според развитието на ситуацията. На пътниците се разрешава да носят и да ползват на борда на самолетите антибактериални средства в опаковка до 100 ml.  Пътниците със симптоми на коронавирус се обработват на място и по преценка се изпращат с линейка до референтна болница. Асимптоматичните и такива, които са били в близост до заразени по преценка на летищните власти може да бъдат поставени под карантина в специално оборудвани помещения на летището, до превозването им в болница.

При поява на симптоми непосредствено преди излитането или веднага след кацането, съответният пътник следва да информира Националната организация за обществено здраве на кратък номер 1135, както и Службата за наземно обслужване на летището (ground handler) за предприемане на последващи действия и информиране на въздушно-здравните власти. 
 
Пристанище ПАТРА: По информация на пристанищните власти в Патра до 18 май се прилага забрана за преминаване от и за Италия на леки автомобили и пътници, независимо дали са транзит, дали са от страни-членки на ЕС и/или Шенген. За товарните МПС се допуска втори шофьор, който следва да представи документ за правоуправление (категория) на конкретното МПС, както и документ от фирмата работодател.

  Пристанище ИГУМЕНИЦА: По информация на пристанищните власти в Игуменица до 18 май се прилага забрана за преминаване от и за Италия на леки автомобили и пътници, независимо дали са транзит, дали са от страни-членки на ЕС и/или Шенген. От и за Италия се пропускат само товарни камиони. Допуска се втори шофьор, който следва да представи документ за правоуправление (категория) на конкретното МПС, както и документ от фирмата работодател.   Пристанище ПИРЕЯ: Пропускат се товари. За пътниците важат рестрикциите, свързани със забраната за акостиране в Гърция на круизни кораби, яхти и лодки. За всички ГКПП на сухопътната граница на България с Гърция виж справката на ГК-Солун!

  ГКПП ПРОМАХОН: ГКПП МАКАЗА:   
  ГКПП Илинден-Ексохи:
ГКПП Златоград-Термес: 
ГКПП Ивайловград-Кипринос:
ГКПП Капитан Петко Войвода – Орменион.

На всички сухопътни ГКПП при влизане в Гърция гръцките гранични служители предупреждават пътуващите за въведената задължителна 14 дневна домашна карантина. Глобата за нарушаване на карантината е 5 хил. евро.
 
На 28.04.20 г. министър-председателят К. Мицотакис обяви план на гръцкото правителство, предвиждащ постепенно разхлабване на мерките в страната след 04.05.20 г.

От 6.00 ч. на тази дата отпада и изискването за носене на декларация или изпращане на sms на 13033 при излизане и движение на гражданите по улиците. Разрешено е пътуването само в границите на окръга по адресна регистрация. Не се прилага за товарни МПС

Забраната за пътуване извън границите на съответните окръзи ще отпадне най-малко две седмици след това. Разрешава се единствено на производителите на земеделски стоки и продукти да се движат от окръг в окръг за търговия на открити пазари; От окръг в окръг може да се пътува и при следните обстоятелства: за работещите в друг окръг със съответното удостоверение от работодателя; при разведени родители за водене на децата от единия родител при другия; за погребение, при роднинска връзка до втора степен и удостоверение за смърт; при сериозна медицинска причина с документ от лекар; при завръщане в мястото на постоянно местоживеене.

Планира се от 18.05.20 г. да бъде премахната забраната за пътуване от окръг в окръг за континенталната част на страната. Разрешено е индивидуалното спортуване на открити пространства и покрай морето. Организираните плажове остават затворени. Разрешава се да заработят определени видове магазини и услуги – книжарници, магазини за електроника и електротехника, пунктовете за технически прегледи на автомобилите, магазините за спортни стоки, оптиките, специализираните магазини за слухови апарати, цветарските магазини и разсадниците, както и търговците на торове.

Отварят фризьорските салони и центровете за красота (задължително с предварително записан час и водене на дневник на посетителите), ателиетата за ремонт на обувки и дрехи. Църквите отварят, но само за индивидуална молитва и до 9 души едновременно в съответния храм.

От 17 май вярващите ще могат да присъстват и на Света литургия и на останалите служби, но при спазване на строги правила, които ще бъдат обсъдени и договорени между Светия синод и научната общност.

От 11 май отварят останалите търговски обекти с изключение на големите търговски центрове (моловете). Ще отворят и магазини и вериги като Jumbo и IKEA и от типа направи си сам (Leroy Merlin, Praktiker). За тях важат същите мерки и правила, както при останалите търговски обекти и супермаркетите.

По-подробно виж отделна наша информация за разхлабването на мерките в Гърция, считано от 4 май т.г.

Поне до 18 май ще бъде валиден строг контрол на влизащите и излизащите в и от градовете като се забраняват безцелните пътувания (като напр. до вилата). Полицията ще осъществява 24-часов контрол и проверки, както на магистралите, така и на първокласните и второкласните пътища. На нарушителите се налага глоба от 300 евро и ще бъдат сваляни регистрационните табели на автомобилите за 60 дни.

На гарите, автогарите и на пристанищата ще се извършват непрекъснати проверки на пътниците като ще се разрешава качването само на пътници за превоза им до мястото на постоянното им местоживеене, за което се изисква съответния документ. Забранено е безцелното движение на жителите на островите помежду им.

Единствено е разрешено придвижване на жители на по-малките острови до по-големите, с цел снабдяване с продоволствия или лекарства.   От 19.03.20 г. досега е забранено събирането на обществени места, на открито или на закрито, на групи от хора от 10 или повече души едновременно.

Нарушаването на забраната се наказва с глоба от 1000 евро за всеки нарушител по отделно. При всички случаи следва да се спазват въведените правила по отношение на хигиената и отстоянията.

  Всички държавни институции и организации са въвели задължителни вътрешни правила и мерки за ограничаването на разпространението на вируса. На гражданите се препоръчва да ползват електронни услуги, когато това е възможно. Със заповед на министъра на вътрешните работи със задна дата, считано от  04.05.20 г. държавната, областните и местните администрации ще приемат граждани и ще извършва услуги на място задължително след предварително уговорена среща и когато е невъзможно съответната услуга да бъде предоставена по друг начин освен лично. Броят на служителите в съответната администрация следва да е между 30% и 40% според възможностите в съответните служебни помещения, при спазване на изискването за отстояние между служителите на минимум 1,5-2 м.

Работното време на служителите ще започва поетапно, съответно 07.00 ч.-15.00 ч.,  8.00 ч.-16.00 ч. и от 9.00 ч – 17.00 ч.  От 11.05.20 г. на работните си места се връщат 70% от служителите в администрацията. От 11.05.20 г. отварят останалата част от търговските обекти – над 66 хил. фирми като на работа се връщат около 166 хил. работници и служители. Работното време за всички търговски обекти започва в 10.00 ч., с  изключение на железарските магазини и магазините за строителни материали, за които е разрешено да започват работа в 7.00 ч.   

За чувствителните групи граждани се препоръчва да продължат да спазват общите ограничения и мерки, правилата за социално дистанциране и да не излизат без основателна причина.   Отделя се специално внимание на ромските общности, така че да се осигури спазването на здравните и хигиенни правила, както и събирането на групи хора над 10 души.  

Сгъстен е графикът на движение на градския транспорт. Препоръчва се да се пътува с обществен транспорт основно за придвижване до работа или при основателна причина, когато няма друга възможност. Контролира се броят на пътниците в транспортните средства на обществения транспорт, така че да не са прекалено близо един до друг – седалките са заети наполовина (част от седалките са облепени с ленти с предупреждение да не се сяда на тях). В превозните средства на градския транспорт е задължително носенето на маска, както от персонала, така и от пътниците.   

От 4 май се разрешава броят на пътуващите в едно МПС, независимо дали е държавно, частно или служебно, както следва: – 5 местно МПС – шофьор плюс двама пътници. От 08.05.20 г. същото важи и за таксиметровите автомобили; – 6-7 местно МПС – шофьор плюс до двама пътници (двукабинни за смесена употреба и тип ван); – 8-9 местно МПС – шофьор плюс до трима пътници; – в автобусите (градски транспорт, междуградски и международни линии, туристически, независимо дали са държавни или частни) е позволено да се качват пътници до 50% от капацитета им (заети половината седалки); – в ученическите автобуси се запълва до 50% от местата като се сяда през седалка. Ползването на маска от шофьора, придружител, преподавател, както и от учениците е по индивидуална преценка, независимо от вида на маската (за еднократна или многократна употреба, медицинска или не).   Възстановява се нормалният график на движението на крайградските пътнически влакове в област Атика.  

На изходите на Атина продължава да се осъществява полицейски контрол като се връщат желаещите да напуснат града без основателна причина. Мярката ще се прилага най-малко до 18 май. Тези, на които бъде разрешено излизането, няма да имат право да се върнат в столицата до свалянето на забраната.  

До 13.05.20 г. се запазва работното време на аптеките – от понеделник до петък от 09.00 ч. до 17.00 ч. След тази дата се връщат към нормално работно време. Спира се работата в офисите на фармацевтичния съюз като всички услуги ще бъдат предоставяни електронно, вкл. рецепти. Хронично болните могат да взимат лекарствата си със съответния баркод, който вече имат и здравната си книжка или да я получават чрез SMS.     Полицията следи за спазване на ограниченията и забраната за събиране на 10 и повече души наведнъж на публични открити и закрити пространства. При нарушение се налага глоба в размер на 1000 евро за всеки нарушител по отделно.  

Работят магазини и складове, които имат отношение към снабдяването на населението с хранителни стоки и др. стоки от първа необходимост. Всички търговски обекти са задължени да спазват определени правила по отношение на броя на посетителите спрямо квадратурата на помещението, съответно на площ от 20 м2 до 4 души, за площ от 20 м2 до 100 м2 4+1 за всеки 10 м2 и за магазини над 100 м2 12 души + 1 за всеки 15 м2. Не се препоръчва използването на асансьори в търговските обекти. Когато ползването на асансьор е наложително, се разрешава той да бъде запълнен до 40% от предвидения капацитет. Когато има ескалатори, не се разрешава ползването на асансьор. Следва да се спазва отстояние от минимум 2 м между клиентите. На супермаркетите се разрешава да извършват доставки по домовете.

Променя се (от 26.03.20 г. до 25.04.20 г.) работното време на супермаркетите (понеделник – петък 07.00 ч. – 21.00 ч., събота 07.00 ч. – 20.00 ч., неделя – неработен ден). Разрешено е супермаркетите в търговските центрове да работят, когато имат отделен вход. Със законодателен акт от 21.03.20 г. хранителните магазини и супермаркетите са задължени  да продават вестници.   Заведения за обществено хранене и хотели: На заведенията за обществено хранене се позволява да работят единствено за доставки по домовете.   Правителството удължи до 10.05.20 г. срока (забраната изтичаше на 10.04.20 г.) на забраната за работа на учебните заведения и училищните екскурзии в страната и чужбина. 

От 11 май  в клас се връщат учениците от гимназиалните класове. Националната организация за обществено здраве е разработила подробен протокол за действие в случай на наличие на заразен ученик. Не се предвижда затваряне на училището в такъв случай. Децата от класа на заразеното дете не посещават училище за период от 10 дни.

В случай, че не проявят симптоми след този период се връщат в клас. Класовете  са до 15 ученика като сядат по един на чин, разположени шахматно, а разстоянието между децата е поне 1,5 м. Когато децата в даден клас са повече, се разделят и се създава график – едната част посещават часовете в училище, а другата част се обучават от вкъщи. Следващата седмица графикът се обръща.

Носенето на маска, както в училищния автобус, така и в клас не е задължително, но е препоръчително. Класните стаи се проветряват всяко междучасие, децата излизат в междучасие по график, а не всички едновременно; не се събират на групи като всеки клас е в различен край на двора на училището. Забранени са игри с топка (баскетбол, волейбол, футбол и т.н.). Бюфетите със закуски в училищата остават затворени. Поставени са дезинфектанти във всяка класна стая. Помещенията се дезинфекцират редовно.  

С решение на министъра за защита на гражданите, считано от 17.03.20 г. до второ нареждане, са спрени отпуските на всички униформени служители от всички служби на гръцката полиция. Отпуски ще бъдат разрешавани в извънредни случаи.   Също с негово решение от 16.03.20 г. се връщат на водачите отнетите, вкл. до тази дата, от полицията шофьорски книжки, талони на МПС и регистрационни табели.

Няма да бъдат възстановявани на нарушители преминали на червен светофар, шофирали в бус лентата, шофирали под въздействието на фармацевтични продукти, опиати и/или алкохол, нарушения свързани с улесняването на достъпа на хора в неравностойно положение, опасно шофиране (нерегламентирани състезания напр.). Условие за възстановяване на  правоспособността за шофиране е заплащане на наложената на нарушителите административна глоба.   С решение на министъра на транспорта се удължава срокът на изтичащите свидетелства за правоуправление на МПС до 31.07.20 г., с изключение на професионалните, които пътуват в чужбина и подлежат на контрол от чужди контролни органи.

От 17.03.20 г. Службата за гражданска авиация функционира с намален състав на летищата с 50%, при необходимост ще се намалява допълнително броят на присъстващите служители. Звената имащи отношение към сигурността на полетите като контролните кули и контрол на полетите работят в нормален режим. Изготвен е план за действие и двете служби имат готовност да се пренесат в други оборудвани помещения извън територията на летището, в случай на заразен служител.   Срокът на действие и прилагане на мерките и ограниченията се удължава до 10.05.20 г. за всички Центрове за настаняване и идентификация на бежанци и мигранти в страната.  

С решение на Националната организация за обществено здраве, съгласувано със СЗО, децата до 2 годишна възраст ще бъдат ваксинирани съгласно имунизационния календар с поливалентни ваксини и по преценка на педиатъра с предварително уговорен час. За децата над 2 г. и за такива, на които е поредна ваксина ще се определи допълнително период за ваксиниране, след като отмине кризата.  

С решение на правителството считано от 06.00 ч. на 04.05.20 г. до 06.00 ч. на 18.05.20 г. се разрешава любителския риболов и къпането в морето изключително от частни лодки с обща дължина до 7 м. За всички останали забраната е в сила до 06.00 ч на 18.05.20 г. Разрешава се да качват пътници при запълнен капацитет на съответната лодка до 50% при условие, че има 2 м разстояние между тях. Лодките нямат право да акостират на островите или на пристанище извън пристанището на тяхното местодомуване, както и да нощуват извън него. Забранено е плуването в басейни на жилищните комплекси. 

Считано от 23.03.2020 г. Гърция забрани плуването и всички други видове водни спортове (като кану, каяк, уиндсърф, кайт сърф и т.н.) в естествени открити водни басейни. Забранен е риболовът – от сушата или от лодка, вкл. подводния риболов (с харпун), с изключение на промишления риболов. Забраната продължава да е валидна. На 27.04.20 г. бе отменена забраната за движение по крайбрежната алея в Солун при спазване на общите мерки.   Пенсионерите са разделени на няколко групи като за всяка група изплащането на пенсиите е на различна дата, с цел избягване на събирането на големи групи хора на едно място.  

По инициатива на Генералния секретариат за семейна политика и равенство между половете е разкрита специална телефонна линия с кратък номер 15900 за жертви на домашно насилие, които могат да се свържат и на  sos15900@isotita.gr. Получават се консултации от психолог като при необходимост на пострадалите се предоставя безплатно настаняване, храна и медицински прегледи. Горното е във връзка с увеличения брой жалби (от 325 през март до 1070 през април) на пострадали при домашно насилие от въвеждането на мерките.

Изисквания за носене на предпазна маска: Задължително за персонала и пътниците в обществения транспорт, в асансьорите (в случите, когато е разрешено ползването им); за служители и посетители в болници, поликлиники, диагностично-консултативни центрове, лаборатории, аптеки (до двама души едновременно). Задължително за служителите в супермаркетите и магазините за хранителни стоки, които работят на щандовете с непакетирани храни. За клиентите им е препоръчително. Задължително за служителите във фризьорските салони и центровете за красота (до 4 човека на 20 м2 – забранено им е да предоставят услуги като масаж, пилатес и индивидуални тренировки) и заведенията за хранене на открито (1 човек на 3 м2 и отстояние от 2 м между масите и до 4 човека на една маса).  За клиентите маската е препоръчителна. Остава забраната за работа на закритите части от заведенията за хранене  и кафенетата.

Препоръчително е носенето на маска за служителите и посетителите в офисите (1 човек на 10 м2), в университетите, училищата, детските градини (1 човек на 7 м2), в храмовете и местата за поклонение (1 човек на 10 м2), на уоткрити пространства, в търговските обекти, различни от тези за хранителни стоки (до 4 човека на 20 м2. В здравните заведения и свързаните с тях е задължително използването на медицинска маска. Във всички останали случаи няма конкретно изискване за вида на маската.

Носенето на предпазна маска не е задължително за хора с дихателни проблеми, деца до 2-годишна възраст и за хора с увреждания, които не могат без чужда помощ да поставят или махнат маската. За не носене на маска, в случите когато е задължително, на нарушителите се налага глоба в размер на 150 евро.    За срок от 7 дни, считано от 04.05.20 г. се удължава срока на карантината в Центъра за мигранти в Краниди. Вдига се, считано от 04.05.20 г. карантината в селата Зумбули и Арнаути в района на гр. Ксанти, както и ограниченията за движение на жителите от района на Мики.  
 
Забранен е износът на редица медикаменти – антипиретици и такива в дефицит. Всички фирми (производители и търговци) са задължени да обявят количествата на лични предпазни средства – защитни (хирургически) маски, дезинфектанти (в литри) и мокри антибактериални кърпи, с които разполагат в складовете си. Задължително е да бъдат посочени мястото на съхранение с име на фирмата, точен адрес и пощенски код, телефон за връзка и лице за контакт.

Данните се подават по електронен път чрез специален линк на страницата на Министерство на развитието.    За неподаване на съответните данни се налагат санкции като: конфискация на хигиенно-санитарните материали до размера, в който не са декларирани или са декларирани грешно, както и административна глоба от 1000 до 100 000 евро според тежестта  на нарушението. Продажбата на дезинфектанти в магазините и аптеките е ограничена до два опаковки на човек.    Разкрита е специална телефонна линия (с кратък номер 1520), на която се дава информация на фирмите и работещите на пазара относно всички въпроси, свързани с настоящата ситуация, като напр. на кои търговски обекти е разрешено да работят, работно време, както и начинът за плащане на задълженията им.
 
Сърбия (Белград)
От 7 май 2020 г. бе отменено извънредното положение в Република Сърбия, обявено на 15 март 2020 г.  

Извънредните епидемиологични мерки за индивидуална защита на открито и закрито се запазват.   Затворени остават границите на Сърбия за транспортни средства, осъществяващи редовен пътнически превоз (влакове, фериботи и автобуси), включително транзит през територията на страната.  

С решение на Правителството на Сърбия от 7 май 2020 г. на българо-сръбската граница затворено остава единствено ГКПП Стрезимировци. Останалите сухопътни ГКПП функционират за малкия пограничен трафик, хуманитарни случаи и товарни камиони. Ще се пропускат граждани от пограничните райони, живеещи на до 50 км от границата, които работят или имат имоти в съседните страни, при спазване на пълна реципрочност. Тези граждани са длъжни да притежават доказателство за собственост на селскостопанска земя или декларация на собственика на селскостопанската земя, че лицето извършва селскостопански работи на неговата земя, при преминаване на държавната граница или доказателство, че работят.

  Въздушното пространство на Сърбия е отворено за прелитане.

От 18 май 2020 г. се възобновява редовният пътнически въздушен транспорт.   С отмяна на извънредното положение от 07.05.2020 г. сръбската държава престава да признава за валидни дакументите за самоличност с изтекъл срок на българските граждани. При преминаване на границата гражданите следва да се явят с валидни лични документи.   Влизането в Република Сърбия може да се разреши  временно на основание издадено разрешение от компетентния орган на държавната администрация на:   – Чуждестранни дипломати, акредитирани в страната; – Екипажите на товарни моторни превозни средства при извършване на международен автомобилен транспорт. В случаите на международен транзитен  пътен транспорт на товари, престоят е ограничен до период не по-дълъг от 12 часа от момента на влизане на територията на Република Сърбия; – Екипажи на товарни кораби, транспортиращи стоки до пристанища във вътрешността на Република Сърбия.

Транзитното преминаване по международните плавателни пътища на територията на Република Сърбия се ограничава до период, ненадвишаващ 90 часа за кораби и 60 часа за други самоходни плавателни средства от момента на влизане на територията на Република Сърбия и плаване срещу течението, както и до период, ненадвишаващ 72 часа за кораби и 54 часа за други самоходни плавателни средства от момента на влизане на територията на Република Сърбия и плаващи по посока на течението;

– Екипажи на железопътни транспортни средства, които навлизат в зоните на граничните гари по силата на междудържавни споразумения; – Лица, получили разрешение /съгласие за влизане в Република Сърбия от Правителствен работен орган, състоящ се от представители на Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата;  

– Хуманитарни конвои със задължителен ескорт, договорени по дипломатически път;

–  Военни конвои и превози за военни нужди, при наличие на съответното разрешение.  

Няма ограничения за излизане от страната.

  С решение на сръбското правителство от 28.03.2020 г. на 28 – дневна изолация ще бъдат подложени лицата, които имат временно или постоянно пребиваване в Сърбия и идват от чужбина и които са влезли в Сърбия на 14 март или след 14 март 2020 г.

Изключения са:   – членове на екипажи на товарни МПС, товарни кораби, екипажи и персонал на ж.п.превози, екипажи и персонал на летателни средства, с които се извършва международен сухопътен, ж.п., воден и въздушен транспорт. – чужди граждани, които по покана съответно с одобрение на компетентния орган на Сърбия идват в Сърбия за предоставяне на хуманитарна помощ.  

Влизащите в Сърбия мигранти се поставят под карантина в приемен център в района на Прешево.  

Създадена е временна процедура за получаване на разрешение за влизане в Република Сърбия и пребиваване или транзит през страната на посочените по-горе групи изключения, като тя включва изпращане на  заявки от дипломатическите и консулски мисии за разрешение чрез вербална нота.

Необходимо е заявката да съдържа следните данни: -име и презиме на лицето; -номер на пътните документи (паспорт или лична карта) и гражданство; -ГКПП за влизане в Сърбия; -ГКПП за излизане и крайна дестинация (в случаите на транзит); -Място и адрес по време на пребиваването (в случай, че такова е разрешено); -Рег. номер и тип превозно средство, с което се влиза и/или преминава транзит през Сърбия; -Данни за шофьора и по възможност негов телефон за контакт. -Работната група няма да има възможността да разглежда заявки, които не са попълнени цялостно или не съдържат горепосочените данни. -Работната група в рамките на Решението на правителството ще определи условия и ограничения за транзит, както и пребиваване на лица, на които е дадено разрешение за влизане в Сърбия – включително и относно периода на техния престой.  

Специално разрешение от Работната група при Правителството на Сърбия, е необходимо да се получи за новодошлите членове на дипломатическите и консулските представителства в Сърбия и онези, които нямат издаден от МВнР на Сърбия или от Генералния секретариат на Правителството лични карти и други идентификационни документи.
 
Затворени остават границите на Сърбия за транспортни средства, осъществяващи редовен пътнически превоз (влакове, фериботи и автобуси), включително транзит през територията на страната. Към момента не се допуска влизане на територията на Сърбия за чужди граждани, ползващи пътен, железопътен и речен транспорт.   На 6 май 2020 г. сръбският премиер Ана Бърнабич обяви, че предстои приемане на правила за влизането на граждани на територията на Сърбия, като допусна две възможности за това: пътниците да са направили PCR тест не по-късно от 24 часа преди датата на преминаване на границата или да се подложат на тест на ГКПП.  
 
Затворени остават границите на Сърбия за транспортни средства, осъществяващи редовен пътнически превоз (влакове, фериботи и автобуси), включително транзит през територията на страната. Към момента не се допуска влизане на територията на Сърбия за чужди граждани, ползващи пътен, железопътен и речен транспорт.                               

                          На 6 май 2020 г. сръбският премиер Ана Бърнабич обяви, че предстои приемане на правила за влизането на граждани на територията на Сърбия, като допусна две възможности за това: пътниците да са направили PCR тест не по-късно от 24 часа преди датата на преминаване на границата или да се подложат на тест на ГКПП.  
 
С края на извънредното положение, от 7 май 2020 г., се отменят:

– Забраната за движение за гражданите от 18.00 ч. до 05.00 ч.;
– Ограниченията за движение за лица над 65 години;
– Участието на армията в охраната на всички обществени обекти, медицински и болнични институции, центрове за мигранти, летища и гари;
– Наредбата за организиране на работата на работодателите по време на извънредното положение;
– Наредбата за данъчни мерки по време на извънредното положение;
– Наредбата за използване на бюджетни средства по време на извънредното положение;
– Наредбата за сроковете за съдебните процеси по време на извънредното положение;
– Наредбата за горната граница на цените на определени медицински продукти по време на извънредното положение;
– Наредбата за начина на участие на обвиняемия в процес на наказателното производство по време на извънредното положение;
– Наредбата за допълнителни заеми по време на извънредното положение;
– Наредбата за организиране на дейността на социалните институции по време на извънредното положение;
– Наредбата за изискуемите документи, които трябва да придружават стоките и товарите при превоз по време на извънредното положение;  

От края на месец април 2020 г. Сърбия започна поетапно да прилага мерки за облекчаване на ограниченията във връзка с разпространението на коронавируса.

Към момента са отворени кафенетата и ресторантите, пазарите на открито и закрито, малките търговски обекти, предоставящи услуги: автосервизи, обущари, шивачи, химическо чистене, автошколи, както и обектите за търговия: книжарници, за продажба на строителни и електротехнически стоки, на МПС, на велосипеди Отворени за посещения са търговските центрове, библиотеките, архивите и музеите, гишетата за работа с граждани на обществената и местната администрация, парковете и местата за разходки.

Функционира градският транспорт за всички граждани, както и превозите на пътници с железопътен транспорт и междуградски транспорт. Всички тези обекти функционират при спазване на правилата за социална дистанция от най-малко 2 м, носене на средства за индивидуална защита – маски и ръкавици, предприемане на редовна дезинфекция и избягване на струпване на хора.  

Предстои: – Детските градини и занималните за началните класове /от 7 до 12 години/ ще могат да функционират от 11 май 2020 г. при санитарни норми и редовна дезинфекция на помещенията.
– От 18 май 2020 г. се възобновява редовният пътнически въздушен транспорт.
– От 15 юни се разрешава организирането на тържества – сватби, кръщенета и рождени дни.  

Остават в сила следните ограничения:  
– Забранява се събирането на повече от 50 души на едно място при спазване на превантивните мерки за индивидуална защита. – Забраняват се спортните събития на открито с публика.
– Забраняват се посещенията в киносалоните и театрите до 31 май 2020 г.;
– Остават затворени училищата.

Възможни са варианти за допускане на ученици в училищата за полагане на държавните изпити.

– Университетите ще останат затворени поне до края на м. май или началото на м. юни 2020 г.;
– Забранява се ползването на предната седалка на такситата;
– Остават в сила наредбите за прилагане на сроковете в административните процедури, за сроковете за представяне на годишните финансови отчети на бюджетните потребители, за реда за издаване на дългови ценни книжа, за създаване на Програма за финансово подпомагане на икономическите субекти за поддържане на ликвидност, за мерките за движението по пътищата, за финансовата помощ за стопанства за преодоляване на последиците от разпространението на коронавируса, за изменение на общите приходи и разходи от бюджета на Република Сърбия за 2020 г., за създаване на временен регистър и начина на изплащане на еднократна финансова помощ за всички пълнолетни граждани на Република Сърбия.

  Други вътрешни мерки: Продължава дистанционното обучение за учениците от първи до дванайсети клас чрез предавания по каналите на националната телевизия РТС. В университетите обучението се води онлайн чрез електронни платформи.  

От 23 март 2020 г. РТ Цариброд започна излъчването на ежедневни 30-минутни образователни програми на българки език, подготвени от учителите от Основното училище „Христо Ботев”. Образователни програми на български език се излъчват и от РТ Панчево, които покриват районите с българско население в Банат. Учениците от училищата в Босилеград ползват българската платформа „Учи се”, която в момента е с безплатен достъп.  

Изградени са от Министерството на отбраната специализирани временни болници в Белград, Нови Сад, Ниш и Вальево. Същите представляват затворени помещения (зали) със значителна площ, в които са разместени оградени от паравани единични легла, места за хранене и лична хигиена, лечебници. Предвижда се общият им капацитет да достигне 10 000 легла. От 28.03.2020 г. е започнала да функционира временната болница в Белградския панаир с капацитет от 3 000 легла.  

Местните власти дезинфекцират всички жилищни кооперации и блокове, в които е установено наличието на заразени лица. В някои населени места превантивно се дезинфекцират и обществени места.  

Във всички входове се окачват ясни указания за живущите, какви мерки да предприемат за предотвратяване на разпространението на заразата или в случай на установяването й, както и указания как желаещите да станат доброволци могат да се включат в дейностите по неутрализиране на последствията от епидемията.  

На 31 март 2020 г. правителството обяви пакет от икономически мерки за намаляване на последствията върху стопанството от заразата с коронавируса. Планът на правителството e на обща стойност 5,178 млрд. евро (около 11% от БВП или половината от годишния бюджет на страната) и включва мерки за разсрочване на погасяването на данъчните задължения на бизнеса, пряка подкрепа на работодателите в периода на извънредното положение, запазване на ликвидността на част от стопанските субекти по време на и след кризата и пряко изплащане на 100 евро на всеки пълнолетен сръбски гражданин на обща стойност около 600 млн. евро, с цел оказване на подкрепа в условията на криза и стимулиране на вътрешното потребление.  

Личните документи с изтекъл срок на валидност по време на извънредното положение ще се считат за валидни, доколкото молбата за издаване на нови документи бъде подадена най-късно до 30 дни след края на извънредното положение.   Правителството също така прие решение за подпомагане на 2 353 самонаети лица от сферата на културата с месечна финансова помощ от 30 000 ср. динара на човек за период от три месеца. 
 
Международният транзитен превоз на товари в сухопътния транспорт се ограничава до период не по-дълъг от 12 часа от момента на влизането на територията на Сърбия.   При внос и износ на стоки от рисковите региони и контрол от страна на полицията и другите компетентни органи превозвачите трябва да имат доказателство за причината на пътуването.   Стоките могат да бъдат доставяни или изнасяни за високорисковите региони, като шофьорите могат да влизат и излизат от съответните територии, както и да се движат вътре в тях с ограничено пребиваване и контакт само за нуждите на доставката и получаването на стоката.  

На 10.05.2020 г. изтича 30 дневния срок на  забраната за износ на необелен слънчоглед и полупреработено олио, меласа от захарно цвекло, сапуни, перилни препарати, пелени за деца и възрастни, различните видове защитни медицински средства, както и такива за дезинфекция (вкл. алкохол). С решение на правителството от 30.04.2020 изключение на тази забрана се въвежда за страните членки на ЕС относно защитните средства (маски, очила, хирургически текстилни костюми и др.) 
 
Турция (Анкара)
МВнР  на Турция посочва, че във връзка с наложените ограничения по пандемията COVID 19 и до възстановяване на транспортните комуникации и международните полети няма да се налагат административно-наказателни мерки срещу лицата, продължили престоя си в Турция над сроковете на издадените визи и разрешителни за пребиваване.   ГКПП на страната са затворени за пътнически трафик; 
Продължава забраната за влизането и излизане с МПС в 31 града на Турция (със статут на големи общини и гр. Зонгулдак). Допуска се преминаването само на транзитен транспорт, международния товарен транспорт и автобусните превози на пътници със специално разрешение за пътуване, както и превозът на товари и стоки от първа необходимост, като храна, санитарни материали и лекарства. 
Към настоящия момент на летищата в Анкара и Истанбул са спрени всички редовни международни и вътрешни полети. 
Единствен вариант за завръщане на български граждани, намиращи се в Турция е със собствен автомобил през ГКПП Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново или пеша през ГКПП Малко Търново. 
Въведената забрана за излизане по улиците в Анкара, Истанбул и още 29 града за периода от 00.01 часа на 11.04.2020 г. /събота/ до 23.59 часа на 12.04.2020 г. /неделя/ не беше удължена и изтече по давност.

В периода 11-12.04.2020 г. бяха затворени всички търговски обекти, с изключение на фурните и лицензираните търговци на тестени изделия.

Позволено беше движението на заетите в сферата на сигурността, здравеопазването и чистотата. Забраната за излизане в значителна степен беше спазена, като за нарушения на ограничителния режим на граждани бяха наложени около 2 000 административни глоби.

Във вечерните часове на 10.04.2020 г., непосредствено след обявяване на забраната за излизане се наблюдаваше струпване на хора и безредици пред малките хранителни магазини (големите вериги бяха затворени след 22,00 ч). Създалият се хаос и критиките на граждани и отделни журналисти станаха повод във вечерните часове на 12.04.2020 г. министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу да обяви в социалните мрежи намерението си да подаде оставка.

Малко след това в официално съобщение на президентството беше подчертано, че държавният глава не приема оставката и Сойлу ще продължи да изпълнява функциите си.

  –          Забранено е излизането на граждани от 30-те областни градове (вкл. Анкара, Истанбул, Измир, Бурса, Анталия) и гр. Зонгулдак. Изключения се допускат след специално разрешение от областните управи;
–          Постоянно е забранено е излизането от домовете на лица над 65 и под 20 годишна възраст. Изключение се допуска само за работещите младежи, тежко болните при придвижване до здравни заведения и лицата със спец иални потребности (страдащи от аутизъм, синдром на Даун и др.);
–          Постоянно са затворени всички търговски обекти, с изключение на магазините за хранителни стоки, веригите супермаркети, аптеките, магазините за цветя, офисите на мобилните оператори, банките и бензиностанциите;
–          Не се допускат посетители в общинските паркове, пикник зоните (вкл. частните).
–          На обществени места, вкл. в градския транспорт, е наложено изискване за носене на маски и за спазване на социална дистанция;
–          В средствата на градския транспорт се допуска запълване на не повече от 50% от капацитета на съответното средство; –          Допуска се работа на зеленчукови пазари само в работни дни веднъж седмично, при пропускателен режим на посетителите, носене на маски, социална дистанция и разстояния между сергиите от 3 метра;
–          В супермаркетите се допуска влизане на ограничен брой клиенти (на базата на площта на обекта). Пред касите не се допуска струпване, а персоналът задължително е с маски и ръкавици. ПОС-терминалите се дезинфекцират след всеки клиент;
–          В малките магазини за хранителни стоки не се допуска влизане на клиенти – обслужването става като поръчката се дава в разговор с продавача извън помещението;
–          Детските градини, училищата и университетите са затворени, Обучението се осъществява с дистанционни програми по Интернет и чрез образователните канали на националната телевизия;
–          Прекратени са националните първенства по всички спортове. Фитнес-клубовете, спортните зали и съоръжения са затворени;
–          Затворени са всички театри, кина и библиотеки, Не се допускат представления на открито;
–          Сезонните хотели са затворени;
–          Затворени са фризьорските салони, бръснарниците и козметичните салони;
–          Затворени са всички ресторанти, кафенета и сладкарници. В режим на доставка по домовете може да работят пицариите и традиционните ресторанти, предлагащи сандвичи и готвени ястия;
–          Считано от 10.04.2020 г. в почивните дни в 31 най-големи градове се налага пълна забрана за излизане от домовете. От полунощ на петъчните дни до полунощ на неделите не се допуска движение на граждани, като изключения се правят единствено за работещите в болници, аптеки, фурни, полицейски управления и специализирани агенции (пожарна безопасност, спасителни екипи, комуникационни центрове, поддържащите фирми за електроразпределение, доставка на газ и ВиК и др.).

В дните на пълна забрана градският транспорт работи по значително съкратено разписание и само в интервалите 07-09.00 ч и 16-18.00 ч. Предвижда се този режим да бъде запазен за всички съботно-неделни и почивни дни, включително 23-27.05.2020 г. – събота, неделя и тридневния празник Рамазан.
 
Продължава ограничителният режим за износ на медицински консумативи и дезинфектанти от Турция. 
Турция (ГК-Истанбул)
Считано от 00.00 ч. на 19 март 2020 г. Турция затвори граничните си пунктове с Р. България на вход за български и чужди граждани. На изход се пропускат български граждани, намиращи се понастоящем в Турция.

През ГКПП „Капъкуле“ и ГКПП „Хамзабейли“ желаещите да се завърнат в Р.България наши граждани преминават пунктовете само чрез МПС, докато на ГКПП „Дерекьой“ това може да става и пеш.

Считано от 20.00 ч. на 15 април 2020 г. на турските гранични контролно-пропускателни пунктове се разрешава на български граждани с изтекли документи за самоличност да напуснат територията на Турция.

Считано от 28 април 2020 г. българските граждани, пътуващи за спешно лечение в клиники в Р. Турция ще бъдат пропускани през ГКПП на територията на страната съгласно утвърден списък, като следва да се придвижват със специализиран медицински транспорт на съответната турска клиника, където ще се лекуват.  

Вътрешните полети на турските авиолинии бяха отменени до 27.05.2020 г. включително. През месец юни се планира възстановяване на 60 % от вътрешните полети, както и външните полети до 19 дестинации (Торонто, Канада; Алмати, Казахстан; Кабул, Афганистан; Токио, Япония; Шанхай, Китай; Сеул, Южна Корея; Сингапур; Копенхайген, Дания; Стокхолм, Швеция; Осло, Норвегия; Франкфурт, Берлин, Мюнхен и Дюселдорф, Германия; Виена Австрия; Амстердам, Холандия; Брюксел, Белгия; Минск, Беларус; Тбилиси, Грузия; Бейрут, Ливан; Кувейт и Тел Авив, Израел).    
 
Към момента трафикът на леки автомобили и на пътници през ГКПП „Капъкуле-Капитан Андреево“ е почти нулев. Трафикът на тежкотоварни автомобили през ГКПП „Капъкуле“ на вход в Турция е с висока интензивност.

Понастоящем има образувана опашка от около 4 км. на българска територия от изчакващи да преминат през българо-турската граница тежкотоварни автомобили.
 
Всички ГКПП по турско-българската граница са отворени за преминаване от пътници и МПС при споменатите по-горе рестриктивни условия.   
От 04.05.2020 г. община Истанбул пусна онлайн платформа https://askidafatura.ibb.gov.tr/, на която одобрените от общината като нуждаещи се семейства качват битови сметки, които не могат да заплатят и дарители избират на каква стойност да помогнат.

Общината е отложила за 3 месеца плащането на сметките за вода, но след това те ще трябва да бъдат платени заедно с натрупалите се междувременно нови задължения, което ще затрудни хората. От днес защитните маски ще се продават свободно в магазинната мрежа в Истанбул, при фиксирана цена от 1 т.л. за брой.

Първоначално ще бъдат пуснати кутии от по 50 бр., очаква се скоро да бъдат пуснати и разфасовки по 10 бр. Четириетапен план към нормализация влиза в действие в Турция, като той ще бъде реализиран постепенно, започвайки с окръзите с по-слаба концентрация на коронавирус.
 
Към настоящия момент има въведен ограничителен режим за износ на медицински консумативи и дезинфектанти.   
Турция (ГК-Одрин)
Считано от 00.00 ч. на 19 март 2020 г. Турция затвори граничните си пунктове с Р. България на вход за български и чужди граждани.

На изход се пропускат български граждани, намиращи се понастоящем в Турция. През ГКПП „Капъкуле“ и ГКПП „Хамзабейли“ преминаването се извършва само с МПС, докато на ГКПП „Дерекьой“ това може да става и от пешеходци

Считано от 20.00 ч. на 15 април 2020 г. на турските гранични контролно-пропускателни пунктове се разрешава на българските граждани с изтекли документи за самоличност да напускат територията на Турция.  
 
Към момента трафикът на леки автомобили и на пътници през ГКПП „Капъкуле-Капитан Андреево“ е почти нулев. Трафикът на тежкотоварни автомобили през ГКПП „Капъкуле“ е с висока интензивност на изход от Турция. Понастоящем има образувана опашка от около 10 км. на турска територия от изчакващи да преминат през българо-турската граница тежкотоварни автомобили. 
Всички ГКПП по турско-българската граница са отворени за преминаване на пътници и МПС при упоменатите по-горе рестриктивни условия. 
През последното денонощие беше премахната забраната за пътуване до и от област Текирдаг, както и наложените ограничения в тази връзка за пътувания между общините в областта. В консулския окръг, считано от 11 май т.г. отпаднаха действащите ограничителни мерки за движение на гражданите в съответствие с националния план за борба с пандемията от корона-вируса, започнаха работа търговските обекти, офиси на фирми, ателиета за услуги и др. при спазване на предвидените предпазни мерки. 
Към настоящия момент има въведен ограничителен режим за износ на медицински консумативи и дезинфектанти.