Най-късно до 10 юни ще започнат строително-монтажните работи за подобряване на енергийната ефективност на 33 сгради в Пазарджик. Това съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов на среща с председателите на Сдруженията на собствениците.

До момента са подписани договорите за безвъзмездна финансова помощ между Община Пазарджик и Оперативна програма „Региони в растеж“, съответно за I-ви етап на 28.02.2020г. и за II-ри етап на 12.03.2020 г., с което се гарантира финансирането на дейностите. Проведени са процедурите за инженеринг /проектиране и строителство/ за избор на строители, при спазване на изискването  „икономически най-изгодна оферта“, т.е. оценката се формира от срока за изпълнение и цента.  Избрани са изпълнители за 29 сгради, с които са сключени договори. За останалите 4 сгради е обявена трета поред процедура, поради липса на подадени оферти в предходните две. Кметът Тодор Попов уточни, че въпросните 4 сгради са малки и поради това не представляват интерес за строителите, но той лично ще се обърне с молба към местни строителни фирми да поемат работата по тези сгради, за да може да приключи санирането на всички 33 сгради.

Вече има избрани изпълнители и за дейността „Строителен надзор“ по критерий „най-ниска цена“. Избраните изпълнители са поканени за сключване на договори.

Кметът на Пазарджик разясни пред председателите на етажната собственост и това, което все още предстои в подготовката и реализацията на строително-монтажните работи. Заради въведеното извънредно положение възлагането на дейностите по изпълнение на сключените договори ще се случи след отмяна на същото т.е. от утре. Изготвянето на работните проекти ще е съобразно оферираните от конкретния изпълнител срокове, но като цяло следва да приключи до края на май. След предаване на  проект за конкретна сграда в Община Пазарджик, същият ще бъде проверен относно съответствието с предписаните енергоспестяващи мерки в изготвените през миналата година Обследвания за енергийна ефективност. Копие от проекта ще бъде предоставено на председателя на сдружението на собствениците на сградата.

„Важно е да се знае, че се финансират само предписаните като задължителни дейности и мерки в Техническия паспорт и Обследването за енергийна ефективност. Неспазването на тези изисквания ще доведе до отказ от възстановяване на средствата от страна на оперативната програма“, заяви Тодор Попов и обясни, че ремонтът включва само дейности по енергийна ефективност, а ако живеещите в даден блок желаят други допълнителни дейности, като например боядисване на коридор, това трябва да го договорят с изпълнителите.

Сред предстоящите дейности до започването на ремонтите е и изготвянето на оценка за съответствие  от строителния надзор, която е нужна за издаване на Разрешение за строеж. След като то влезе в сила, а максималният срок е 14 дни, ще бъде стартирано строителството. Кметът уточни, че строителните дейности ще продължат два месеца и до края на август трябва да завърши обновяването на 33-те сгради.

„Пазарджик реализира редица проекти с европейски средства и обновяването на тези жилищни сгради ще е поредния ни проект с европейско финансиране.  С европейски средства успяхме да реализираме много инициативи. Няма училище, което да не е ремонтирано с европейски пари, в това число са и редица социални центрове за деца, за възрастни хора, а същото депото за твърди битови отпадъци, сепариращата и компостираща инсталации“, заяви Тодор Попов и допълни: „Европейски средства се отпускат на тези, които са отговорни и са коректни“.