От 14 май съдилищата в Пазарджишкия съдебен район поетапно се връщат към нормалния си ритъм на работа, съгласно указания на Съдийската колегия на ВСС, приети с решение от 12 май 2020 г.

Със заповед административните ръководители на институциите разпоредиха въвеждането на мерки за постепенно нормализиране на дейността в положение на продължаваща опасност от разпространяването на коронавирусна инфекция (СOVID-19) при спазване на стриктни епидемиологични мерки.

В Окръжен и Районен съд – Пазарджик ще се разглеждат наказателни, граждански и търговски дела от всички видове по предварително насрочен график като достъп до Съдебната палата ще имат страните по тях, техните пълномощници (адвокати и особени представители), призовани свидетели, вещи лица, преводачи, тълковници. Няма да бъдат допускани лица с външно проявена симптоматика на заболяването. Не е позволено присъствието на съдебни заседания на публика, стажанти и журналисти.

В Съдебната палата гр. Пазарджик през определения за граждани  вход ще бъдат допускани само лица с ръкавици и маски непосредствено преди започване на конкретното съдебно заседание, за което са призовани. При липса на лични предпазни средства, на входа на сградата ще им бъдат осигурявани такива, включително и дезифектант за ръце. Участниците в процеса ще изчакват реда си пред Съдебната палата гр. Пазарджик при спазване на дистанция и всички указания на здравните органи. Ограничението се налага до отпадане на опасността от заразяване с коронавирусна инфекция.

Остават в сила въведените правила за административната дейност на Окръжен съд – Пазарджик на „едно гише“ – приемане на книжа и справки по дела се извършва на Информационен център на партерния етаж на Съдебната палата от 9.00 ч. до  12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Съдебните книжа могат да се подават от участниците в процеса с електронен подпис на e-mail: pazardzhik-os@justice.bg или по пощата и чрез куриер.

За Районен съд – Пазарджик приемането на книжа се извършва в ст.6, “Регистратура”, а справки от граждани и адвокати – на Информационен център. Гражданите могат да се снабдяват със свидетелства за съдимост всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч. Заявленията, заедно с платена държавна такса в размер на 5 лв. по сметка на Районен съд – Пазарджик, се подават в Бюро “Съдимост”, ст.13, ет.1.

Работното време на деловодството при Съдебно-изпълнителна служба на Районен съд – Пазарджик с граждани и адвокати е всеки делничен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Окръжна прокуратура – Пазарджик ще предоставя административни услуги на граждани в ст.13, ет.1. Заявления за удостоверения и други документи могат да се подават всеки работен ден от 9.00 ч. до 11.00 ч. като получаването им ще се осъществява от 15.00 ч. до 16.00 ч.

На страните, адвокатите и вещите лица ще бъде предоставен достъп до делата всеки работен ден от 13.30 ч. 16.30 ч. в Зала №3 след предварително подадено заявление.

Връчването на съдебни книжа ще се осъществява от обединена служба „Призовки“ на Окръжен и Районен съд – Пазарджик като призовкарите ще бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой маски, ръкавици, предпазни шлемове и др. за безопасно извършване на дейността им.

Разрешението за достъп на страните до електронните папки по делата ще продължава да се дава от дежурен съдия от съответното отделение.

Прозрачността в работата на съдилищата остава наш първостепенен приоритет. За да компенсира отсъствието на представители на медиите в съдебната зала, пресслужбата ще уведомява журналистите предварително за предстоящи дела от обществен интерес и при наличие на такъв ще се дава допълнителна информация по електронна поща и чрез поместване на прессъобщение на интернет страницата на съда https://pazardzhik-os.justice.bg/.