Единадесет културни дейци от община Пазарджик ще получат еднократна финансова помощ от Община Пазарджик, стана ясно днес, по време на тържествената сесия посветена на празника на града.

Общо 14 молби за помощ са били подадени в деловодството на Общинския съвет в срока до 14 май 2020, след което временната комисия по избора на хората, потърсили финансово подпомагане отся кандидатите по следните критерии:

  • Да имат настоящ адрес в общината.
  • Да не дължат пари на държавата и Община Пазарджик.
  • Да не са служители по трудов договор към частна или държавна фирма.
  • Да не са осъждани с влязла в сила присъда.
  • За периода на извънредното положение в държавата доходът на член от семейството им да не надвишава размера на една минимална работна заплата.
  • Да опишат поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено или реализирано на територията на община Пазарджик или на национално и международно ниво в сферата на визуалните или изпълнителските изкуства, самостоятелна или участие в колективна изложба, издадена книга, участие като автор или изпълнител в театрално, музикално или танцово изкуство за 2019 г.

  В деловодството на Общински съвет – Пазарджик постъпиха 14 заявления за финансово подпомагане, съобщи по време на тържественото заседание председателят на временната комисия – Гинче Караминова.

На заседанието си миналата седмица комисията разгледа постъпилите документи. Трима от заявителите не отговаряха на някои от критериите за кандидатстване, поради което бяха отхвърлени. След проведените разисквания комисията реши финансовата помощ да бъде в размер от 750 лв. до 1000 лв. за всеки от останалите 11 кандидати.

Днес съветниците одобриха кандидатурите, а средствата за подпомагането им ще дойдат от представителните разходи на кмета Тодор Попов.