Димитър Хаджидимитров – председател на Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” Пазарджик

По повод на различни тълкувания на т.3 в Анекс/11.05.20202 г. към КТД/11.06.2018 г. за отрасъл „Образование”, където се казва следното:

Създава се нов параграф 3 в преходните и заключителни разпоредби на КТД:

Регионален синдикат „Образование: към КТ „Подкрепа” – Пазарджик разяснява, че препратката към чл.178, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от ЗПУО се отнася само и единствено за онези училища, които отчитат своята дистанционна работа чрез форми за седмични отчети, където се описват дадени консултации и комуникации с други учители, изоставащи ученици или такива с технологични проблеми, както и разговори с родители по повод на дистанционното обучение.

Цитираните ДВА астрономически часа се осъществяват само тогава, когато са свързани с гореспоменатия член от Закона за ПУО, те не бива да се абсолютизират или да се злоупотребява с тази договореност, а да се ползват само при необходимост, тогава, когато е трудна комуникацията с ученици от рискови или други подобни групи, още повече, че в този нов текст се говори за „учебното време в училищата”, което в периода на дистанционното обучение и карантината не се практикува, всичко се извършва извън сградите на училищата, от домашния компютър или от други дигитални устройства.

Поради това и не е необходимо някакво специално доказване на подобен вид педагогическа дейност, тъй като тя не е задължителна, още повече, че в този период на карантина не се работи в присъствена форма , т.е.учителите и учениците физически не присъстват в сградите на училищата, за да се доказва наличието на консултации за онези, които се нуждаят от такива или пък от допълнителни часове по отделни предмети.