Уважаеми учители, ученици, дейци на културата, скъпи съграждани!

        Всяка година на 24 май се прекланяме пред свещеното българско слово. Отдаваме почит и уважение към  светите първоучители, братята Кирил и Методий. Тяхното дело отдавна е прехвърлило измеренията на значим исторически акт и се е превърнало в непреходен символ на национално достойнство, гордост и духовност.

       Днес отново се намираме в период на изпитания и трудности, но българският народ има  сили да устои на всичко, уповавайки се на своя език, вяра и традиции. През многовековната история на България училището винаги е било символ националната ни идентичност, гаранция за успеха и бъдещето на нашата страна.

     Уважаеми учители, просветни и културни дейци с уважение и признателност ви поздравявам по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост .Пожелавам ви  все така с огромна любов, търпение и внимание да изпълнявате мисията си да се грижите и образовате нашите деца.

Пожелавам ви здраве и вдъхновение за нови  творчески и лични постижения!