Съвместно с Дружество на писателите – гр. Пазарджик пазарджишкото Основно училище „Проф. Иван Батаклиев“ направи вътрешен конкурс за написване на съчинение разсъждение, разказ или стихотворение на тема: „И ний сме дали нещо на света – на вси Словене книга да четат“. Инициативата за състезанието дойде от преподавателя – поет и класен ръководител на VI „Д“ клас Валери Иванов.

Конкурсът бе посветен на най-светлия национален празник 24 май /Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост/.   В конкурса можеха да участват съвместно родител/и/ и ученик от паралелката, които представят общ текст по зададената тема – кратко съчинение разсъждение, разказ /до 2 печатни страници/, стихотворение. Плагиатствани /от други автори, „крадени“/ текстове ще бъдат дисквалифицирани. Не се приемат и такива, създадени само от родител/и/ или само от ученика. 

Жури в състав: Валери Иванов —  преподавател по БЕЛ /член на СБП, сътрудник на СУБ/ и Тодор Каракашев – председател на Дружество на писателите – гр. Пазарджик избра и победителите в конкурса.

Те са:

1. Тандем – Мартин Смиленов

2. Тандем – Светослав Милушев

3. Тандем – Даниел Василев

НАГРАДИ /със съдействие и на родителския актив на класа/

1. Грамота за отлично представяне на тандем родители-ученик и предметна награда; публикуване в сайта на училището и в националния сайт за литература „Дете и книга“ 

2. Грамота за достойно представяне на тандем родители-ученик и книга; публикуване в сайта на училището и в националния сайт за литература „Дете и книга“ 

3. Грамота за достойно представяне на тандем родители-ученик и книга; публикуване в сайта на училището и в националния сайт за литература „Дете и книга“ .

Наградите бяха оповестени вчера.