Всяка година Световната здравна организация (СЗО) отбелязва на 31 май Световния ден без тютюнев дим. Събитието се провежда по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава международната общественост към ефективна политика за намаляване нивата на неговото потребление.

През 2020 г. инициативите на СЗО ще преминат под мотото: „Да говорим открито за последствията от тютюна!”, съобщиха от РЗИ-Пазарджик.

Посланията са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора. 

Предвид темата, обявена от СЗО и поради пандемията от COVID-19, свързана с  необходимостта от опазване на общественото здраве, тази година дейностите основно се реализират чрез интернет пространството.

В тази връзка Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост. Условията на конкурса са следните:

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ 

„ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЮТЮНА!“ 

Конкурсът е индивидуален.

Всеки участник може да участва с една творба.
Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории  участници: 
Студенти и докторанти – всички курсове на специалност графичен дизайн от Нов Български университет и Национална художествена академия (НХА);
Ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.
Жури ще оценява дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподаватели на партньорите, представител по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Изисквания към творбите:

Проектите за плакати да бъдат изпратени в електронен формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на СD на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5. 

Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi!

Участниците да посочат следните данни в писмото:

Три имена
Възраст
Учебно заведение, град
Точен адрес
Телефон и e-mail за контакт на участника
 
Краен срок за изпращане на творбите: 30 август 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на интернет  страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.

Датата на награждаването ще бъде през месец ноември, 2020 г. около Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък на м. ноември).

Награди

Голяма награда – материална награда на стойност 500 лева (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

·        Първо място – материална награда на стойност 400 лева

·        Второ място – материална награда на стойност 200 лева

·        Трето място – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

Първо място – материална награда на стойност 400 лева
Второ място – материална награда на стойност 200 лева
Трето място – материална награда на стойност 100 лева
 

* * *

РЗИ Пазарджик напомня, че гражданите желаещи да откажат тютюнопушенето могат да получат безплатни консултации, като се обадят на националната телефонна линия на Министерство на здравеопазването 070010323 или на телефон в РЗИ Пазарджик 034/437-247.