Най-новото село на територията на областта ни за изтеклата 2019 г. е Свети Константин, сочи справка на НСИ по отношение на териториалното деление на страната ни. Новото населено място съществува от 17 май миналата година и принадлежи към община Пещера (ДВ, бр. 40/2019 г.).

В челната десятка на селата с население над 3000 души в България, ние имаме четвърта позиция – Драгиново и осма – Мало Конаре.

И към края на миналата година, независимо че намалява с 20 души, най-голямото българско село остава Лозен /обл. София-град/ с население 6168 души. Справката показва, че Лозен е по-голям от 145 града или иначе казано от повече от половината градове в страната.

Следващото по големина село е Айдемир /обл. Силистра/ с население 5465 души.

Топ 10 на най-големите села допълват Бистрица /обл. София-град/ с 5116 души, Драгиново /обл. Пазарджик/ с 4667 жители, Казичене /обл. София-град/ със своите 4545 обитатели, Розино /обл. Пловдив/ с 4233 жители, Градец /обл. Сливен/ с 4153 жители, Труд /обл. Пловдив/ – 3961, Мало Конаре /обл. Пазарджик/ с 3849 души и Буковлък /обл. Плевен/, което със своите 3763 жители изпреварва Калипетрово /обл. Силистра/ – 3709 жители, което завършваше челната десятка в края на 2018 година.

Към края на 2019 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 – села. В пет населени места, или в 4.2% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

В края на 2019 г. в градовете живеят 158 814 души, или 62.8% от населението на областта, а в селата – 93 962 или 37.2%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 86.1% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 439 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 106 526 души (42.1%). Община Пазарджик е на девето място по брой на население.