гр. Панагюрище

ПРОДАВА

неупотребявани резервни части и материали

За оглед и продажба – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа́, след предварителна заявка на тел. 0357/60 435.

Опис на материалите може да намерите на сайта на „Асарел-Медет“ АД: www.asarel.com в секцията АКТУАЛНО→ ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ

Заплащането става в касата на дружеството преди  изнасянето на стоката.       За контакти и допълнителна информация тел.: 0357/60 435 Даниела Ранчева.