В края на месец май Фонд ИГА приключи изпълнението на проект „Подкрепа, помощ и защита”, финансиран от Български фонд за жените и Фондация „Bcause: в помощ за благотворителността в България”.

Цел на проекта бе осигуряване навременна подкрепа на пострадали от домашно насилие, тяхното възстановяване и реинтеграция, както и работа с извършители на домашно насилие.

През Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на организацията преминаха 20 жертви на насилие и 5 извършители. На жертвите беше осигурена социална, психологическа, юридическа помощ и медиация, а на 6 от тях – участие в Поведенческа рехабилитационна програма. Извършителите преминаха последователно през Оценка на риска от извършване на повторно правонарушение и Специализирана рехабилитационна програма.

Десет мобилни консултации за жертви на домашно насилие бяха предоставени в различни населени места от региона.