Ръководството на Хебър (Пазарджик) припомни, че Решението на Управителния съвет на БФВ от 31 март за прекратяване на първенството и обявяване на шампион е невалидно, защото то се обжалва. Това е пряко свързано и с договорите на повечето състезатели в шампионата, в зависимост от начина им на прекратяване, което на практика позволява на СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ и СЛУЖИТЕЛИТЕ в различните клубове да си търсят правата!

 Съгласно чл. 15, ал. 4 от Устава на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ“: „Решенията на Управителния съвет имат незабавно действие, освен ако не са обжалвани от заинтересованите членове в едномесечен срок пред Общото събрание, в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ и Устава на БФВ.“.

Клубът и неговите юристи остават насреща с възможност за информация и консултация.