Старото депо за отпадъци в Брацигово ще бъде рекултивирано, съобщи кметът на общината Надежда Казакова. Средствата за облагородяване на терена ще бъдат предоставени от държавния бюджет, а не малка сума ще постъпи в общинската хазна от ОП“Околна среда 2014-2020″.