Днес излязоха резултатите от PCR тестовете, които извърши РЗИ Смолян на работници от предприятието за играчки в гр.Доспат. От направените 170 проби, 48 са положителни, като в събота имаше положителни резултати и на още 3-ма работници, съобщиха от Община Сърница.

По този начин общият им брой става 51 заразени души само от предприятието по тестове, извършени само от РЗИ Смолян.

Ръководството на Община Сърница изказва съпричастността си към всички заразени лица на територията на двете общини, като изразява надежда с общи усилия между институциите на областно и национално ниво да успеем в най-кратки срокове да спрем разпространението на вируса и да се преборим със заболяването.

Както и да запазим живота и здравето на всички.

В същото време обаче Община Сърница заема твърда позиция срещу разпространението на невярна информация, в това число и от институции, за наличие на първоначално огнище на територията на гр.Сърница и разпространението му към съседните общини и области с оправдание за хронология на събитията.

Благодарение на бързите реакции на Общинска администрация Сърница, Общинския кризисен щаб при Община Сърница, Регионална здравна инспекция Пазарджик, Областния кризисен щаб при Област Пазарджик и Националния кризисен щаб незабавно след констатиране на първия случай на територията на гр.Сърница започна извършването на голям брой тестове с цел осъществяване на незабавен мониторинг и откриване на огнището на заболяването, като основната ни задача бе недопускане заразяване на голям брой лица.

Едва след излизане на пробите от РЗИ Пазарджик, които констатираха свързаност между всички заразени случаи в гр.Сърница с фабриката в гр.Доспат, както и нашите сигнали за наличието на сериозен проблем в предприятието в гр.Доспат, се сезираха институциите от Област Смолян за предприемане на мерки и започване на тествания.

Общинския кризисен щаб на Община Доспат чак вчера заседава относно разразилия се при тях проблем при получени сигнали още от края на май.

Считаме, че решения на Общинския кризисен щаб на Община Доспат и изказвания на ръководните органи на общината, в това число и на Областния кризисен щаб в Смолян за ограничаване движението и присъствието на работниците и гражданите на Община Сърница до Община Доспат и Област Смолян, както и твърденията им, че разпространението на вируса е тръгнало от тях без надеждни доказателства, потвърдени от Националния кризисен щаб, за противоконституционни и нарушаващи основните права и свободи на нашите жители като граждани на Република България и Европейския съюз.

Ние ще отстояване правото им на достоен и демократичен живот, както и правото им да получат адекватно и навременно здравно обслужване и информираност.

Всички хора и представляваните от тях институции, които не зачитат тези изконни права и свободи на гражданите си, не заслужават доверието на хората, които са ги избрали и са поставили живота и здравето си в техни ръце.