До ръководството на
„ Нова телевизия“
Бул.“Христофор Колумб „ № 41
Гр. С о ф и я
До Съвета за електронни
Медии
Бул.“Шипченски проход“№69
Гр. С о ф и я

Уважаеми дами и господа,

Изключително сме възмутени от поведението на репортера от Вашата телевизия Васил Иванов, който на 9.06.2020 г. най-безцеремонно нахлу с оператор в кабинета на кмета на община Ракитово Костадин Холянов по време, когато се провеждаше ежедневната оперативка и се обсъждаха задачите на общинския ръководен екип.
Осъдителен е начинът, по който екипът на телевизията прониква през задния, а не официалния вход на сградата на Общинска администрация, воден от общинския съветник от коалиция „Алтернативата на гражданите „ Георги Тупаров.

И това се случва по време на обявена от правителството извънредна епидемична обстановка заради COVID-19 и взетите мерки от изпълнителната власт по места, за да не се разпространява заразата.
Неприемлив е подобен прийом за комуникация с представител на местната изпълнителна власт, когато той е ангажиран служебно.

Помолен да почака да приключи срещата, г-н Иванов не се съобрази и прекъсна оперативката на кметското ръководство, за да отправи към г-н Кмета своите въпроси. След като получи коментари от г-н Холянов, Иванов отказа да напусне кабинета и демонстрира нахално и нагло държане.

Смятаме, че поведението на Вашия служител е неморално и противоречи на Етичния кодекс на журналистите в България.
Общинска администрация-Ракитово и ръководството на Общината никога не е отказвала информация на журналисти и граждани по установения ред.

В този смисъл остро осъждаме поведението на журналиста Васил Иванов, който съвсем тенденциозно и преднамерено се опитваше да изпълни „ поръчка“ на местен общински съветник, целящ лична изгода.

Пак, по сигнал на същия общински съветник и неуспял кандидат за кмет на последните местни избори, в Общинска администрация-Ракитово в момента се извършва проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция.

От ръководството на
Община Ракитово

Костадин Холянов
Кмет на Община Ракитово
9.06.2020 г.